Bläddra
Sökresultat för Dialoger... Rensa filter?

av: Ann-Charlotte Forsell, Anna-Karin Jansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger består av över hundra korta dialoger som tränar nybörjares hörförståelse. Syftet är att de ska träna sig att uppfatta det viktigaste i ett samtal och våga dra slutsatser av det de förstår. Övningarna är mycket användbara och passar för både ungdomar och vuxna.Läs merLibers…
Köp här

Isbn: 9789147906505

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

Köp här

Isbn: 9789157806246

Utgivningsår: 20200729

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Martin Widmark, Katarina Hofling

Köp här

Isbn: 9789162261689

Utgivningsår: 20040623

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Claude Kayat

Kategorier: Språk och lingvistik
Libers övningar i franska – 50 dialoger innehåller översättningsträning i form av tre pdf-filer – en för varje steg – med övningsunderlag för utskrift och kopiering. Var och en av de 50 dialogerna kan göras i fem skilda etapperLäs merLibers övningar i franska – 50 dialoger innehåller översättningsträning i…
Köp här

Isbn: 9789147118533

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av: Sven Åberg

Kategorier: Konst Musik
Hur blir man musiker? Vad är anledningen till att mästare/lärlingssystemet är så levande i högre musikutbildningar? Hur går det till att överföra praktisk kunskap som musicerande? Med avstamp i tre dialogseminarieserier som genomförts med lärare och studenter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utvecklar…
Köp här

Isbn: 9789171789136

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den filosofiska metod och den frågeställningsteknik, som Sokrates lanserar i Platons dialoger har bildat skola för “den sokratiska barnmorskemetoden” (dialektiken), som Sokrates ansåg vara “den skönaste av alla konster”. Många av de ämnen som diskuteras i dialogerna är lika aktuella idag, som…
Köp här

Isbn: 9789163072741

Utgivningsår: 19980201

Utgivare: Föreningen Duga

Mediatyp: BC

av: Tore Nordenstam

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Man tänker sig ibland att etiken är som en pyramid. Pyramidens breda bas består av alla våra moralutsagor om individer och deras egenskaper och handlingar. Toppen består av en överordnad norm i stil med utilitarismens grundprincip eller Kants kategoriska imperativ. En kritisk diskussion av pyramidmodellen för etik är…
Köp här

Isbn: 9789186659141

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Peter (red) Tillberg

När en berättelse är som bäst fångar den något av en själv. Just när man tror att man kommit dess innebörd på spåren, ändrar den riktning och leder tanken till platser som den inte tidigare besökt. Orden som står där är inte entydiga definitioner på handlingar och ting utan ger underlag för vidare tolkning. Det finns…
Köp här

Isbn: 9789197316958

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789162260866

Utgivningsår: 20040621

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Niklas Hald

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Att spela teater i en skola innebär att skådespelarna har att förhålla sig till en publik som inte själv har valt att se den föreställning som ensemblen presenterar, i en miljö som inte är tänkt för teater. Dessutom finns det pedagogiska förväntningar på framträdandet. Består publiken av små barn möter skådespelarna en…
Köp här

Isbn: 9789186659226

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172839557

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Marshall B. Rosenberg

Kategorier: Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Andlighet som börjar med dig Många av oss längtar efter en djupare och mer meningsfull kontakt med andlighet i våra vardagsliv. Det kan kännas som en utmaning att hitta vägar att verkligen leva på det sätt vi värderar. Vi kanske längar efter att kunna släppa våra bedömningar, stå upp för det vi tror på, förstå hur vi…
Köp här

Isbn: 9789198059281

Utgivningsår: 20130221

Utgivare: Friare Liv

Mediatyp: EA

av: Elisabeth Broman

Köp här

Isbn: 9789197506007

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Love Derwinger

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
I denna bok samlar pianisten Love Derwinger korta självbiografiska skisser, existentiella funderingar, aforismer och naiva absurditeter, där en 11-årig pojkes möte med den vänlige pianoprofessorn Gunnar får utgöra ramberättelsen. Den handlar om en ung människas behov av att få skapa ifred, sökandet efter en egen…
Köp här

Isbn: 9789186659011

Utgivningsår: 20100923

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Mikael Sundström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Diktsamlingar (poesi) Poesi
Allt rinner iväg, dikter och dialoger av Mikael Sundström
Köp här

Isbn: 9789163740459

Utgivningsår: 20131007

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Christer Hoberg

För ingenjörer inom systemutveckling är det centralt att kunna agera med säkerhet även när arbetet kräver att man skapar nya, oprövade lösningar. Begreppet ­kom­­plexitetsmax har använts för att skapa en kristalliseringspunkt för erfarenheter inom detta område. Nedskrivna ­reflektioner från ingenjörsverk­samhet har i…
Köp här

Isbn: 9789197627214

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Sven Åberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
How do you become a musician? Why is the master/apprentice relationship still so alive in conservatory music teaching? How can practical knowledge like music making be transferred? Using three Dialogue Seminar series attended by teachers and students from the Royal College of Music in Stockholm, Sven Åberg develops a…
Köp här

Isbn: 9789173350242

Utgivningsår: 20101105

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Westerberg, Mattias Gunnarsson

Kategorier: Konst Konstformer Teckningskonst
Detta är en bok som samlar ihop ett års gemensamt konstnärligt arbete. Vi har arbetat med ett projekt vi kallar Tecknade Dialoger där vi under ett halvårs tid har arbetat gemensamt på våra bilder. Vi har kontinuerligt gett arbetet konstruerade ramar för att hjälpa den kollaborativa rörelsen framåt; bara arbeta i…
Köp här

Isbn: 9789198230413

Utgivningsår: 20150303

Utgivare: Mattias Gunnarsson

Mediatyp: BC

av: Niclas Fock

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Boken berättar om hur ett nytt kunskapsparadigm förändrade det specialiserade och kunskapsintensiva företaget Combitech Systems. Den beskriver hur företagsledningen bröt sig ur en traditionell syn på information och kunskap och började betrakta sin verksamhet ur ett praxisorienterat kunskapsperspektiv för att lösa…
Köp här

Isbn: 9789197506014

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Nils Friberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Författaren prövar och demonstrerar i denna bok möjligheten att komma till nya insikter genom att analogiskt använda klassiska filosofers och författares tänkande som undersökningsmetod. I centrum står kraftföretaget Vattenfall och den roll dess ingenjörer spelade under grundläggningsperioden för hundra år sedan…
Köp här

Isbn: 9789186659028

Utgivningsår: 20120420

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Khalid El Gaidi

Vad innebär egentligen lärarens skicklighet, hur utvecklas den och hur bedömer man den? Vad har kunskapssyn och förebilder för betydelse? Vad spelar bildning och reflektion för roll i denna process? I en dialogseminarieserie får vi fördjupa oss i tio lärares reflektioner över erfarenheter av undervisning på KTH. Genom…
Köp här

Isbn: 9789171785688

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Andreas Bergsten

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är en organisationskultur? Och när kan man säga att den är i kris? Andreas Bergsten undersöker i denna bok fackliga ledares svårigheter att beskriva sitt uppdrag i ljuset av förändrade villkor i arbetslivet. Samtidens individualism och oförmåga att urskilja intressemotsättningar beskrivs som kulturellt förankrade…
Köp här

Isbn: 9789197627276

Utgivningsår: 20091209

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189617001

Utgivningsår: 20010801

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185000289

Utgivningsår: 20060301

Utgivare: Vertigo Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197506021

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Clas Pehrsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Musikhögskolans musikerundervisning vilar i hög grad på lärarnas konstnärskap, då det inte finns någon formaliserad pedagogisk examensutbildning för dessa lärare. Om detta är bra eller ej har diskuterats livligt både inom musikhögskolan och externt, men samma förhållande gäller inom de flesta av de konstnärliga…
Köp här

Isbn: 9789186659097

Utgivningsår: 20120330

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Jan Sjunnesson

Många utvecklingsföretag leder och planerar sin verksamhet med hjälp av processer. Vid förändringar och svåra, oväntade situationer kan man behöva frångå det förutbestämda och pröva sig fram. Då är erfarenhet grunden för ­ledningens omdöme. Finns det metoder för att lyfta fram och nyttja den samlade erfarenheten inom…
Köp här

Isbn: 9789171787002

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Maria Hammarén, Marie Louise Ramnefalk, Kjell S. Johannessen, Tore Nordenstam, Anders Lindseth

Köp här

Isbn: 9789197627221

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Otto von Busch, Per Herngren

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Boken Mode och motstånd undersöker vad politiskt motstånd kan lära från hur kläder formar, stramar och strukturerar. Och vad kan civil olydnad lära från hur mode sprids genom imitationer och innovationer. I Mode och motstånd blir tyger och sömmar politiska samarbetspartners snarare än passiva objekt. Skall vi förstå…
Köp här

Isbn: 9789173748353

Utgivningsår: 20160112

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Sven Åberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I alla yrken ingår något som kan kallas praktisk kunskap, handlingar som bara den som övat kan utföra. Den som lär sig ett yrke lär sig också tolka situationer på ett sätt som gör det möjligt att se vilka handlingar som är ändamålsenliga. Hur lär man sig egentligen detta? Inom konstnärliga utbildningar finns en stark…
Köp här

Isbn: 9789186659042

Utgivningsår: 20101213

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Tore Nordenstam

Kan du ge mig ett exempel? Hur många gånger har vi inte yttrat dessa ord i ett samtal – utan att bekymra oss om frågans kunskapsteoretiska status? I denna essäsamling visar filosofen Tore Nordenstam varför vi bör vara rädda om våra exempel. All förståelse är exempelbaserad. Exempel är inte bihang till förståelse,…
Köp här

Isbn: 9789197506038

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Nils Friberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Lichtenberg tänkte självständigt utan att snegla på vad andra kunde tänkas ha för mening och uttryckte därför utan förbehåll sin åsikt. Han framhöll att människan skriver alltid bäst när hon skriver utur sig själv. Hans anteckningar i kladdböckerna publicerades först efter hans död. Det var inte Lichtenbergs mening att…
Köp här

Isbn: 9789186659127

Utgivningsår: 20121205

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lotta Victor Tillberg

I denna bok beskriver erfarnavårdarbetare från undersköterska till överläkare i tjugofyra egenhändigt författade texter, problematiska situationer i sin yrkespraktik. Texterna har arbetats fram med hjälp av dialogseminariemetoden som utvecklats på avdelningen för yrkeskunnande och teknologi vid KTH för att undersöka…
Köp här

Isbn: 9789171787019

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Bo Göranzon, Siri Meyer, Johan Svahn, Agneta Pleijel, Gunnar Bergendal, Nils Friberg, Henrik Åhsberg, Johan Berglund, Clas Pehrsson, Kjell Fagéus, Cristine Sarrimo

InnehållBo Göranzon “Redaktionell kommentar” Siri Meyer “Innovatörerna kommer” Johan Svahn “Skapandeprocesser – systemutveckling och litterära analogier” Agneta Pleijel “Om det ungefärliga i ingenjörsarbete Opposition vid Göran Backlunds doktorsavhandling” Gunnar…
Köp här

Isbn: 9789197627238

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Kjell S Johannessen

I denna bok har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie essäer som på olika sätt belyser och vidareutvecklar det av Ludwig Wittgenstein inspirerande begreppet praxis. Syftet är att presentera en mer adekvat kunskapsteoretisk grundval för analys av yrkeskunnande än vad det rådande…
Köp här

Isbn: 9789197316941

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BB

av: Love Derwinger, Tore Eketorp, Kjell Fagéus, Bo Göranzon, Carl-Axel Hageskog, Roald Hoffmann, Miroslav Holub, Anette Jahnke, Anders Karlqvist, Håkan Lennerstad, Lars Mouwitz, Göran Printz-Påhlsson, Andrej Slávik, Dohyo Sol, Göran Sonnevi, Lars-Håkan Svensson, Anders Tengstrand, Sven Åberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789186659059

Utgivningsår: 20110517

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Jean-Jacques Rousseau

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
När Rousseau läste upp sina berömda Bekännelser på 1770-talet möttes han av en rungande tystnad, vilket sårade honom djupt. Därför skrev han dessa fiktiva dialoger mellan en intresserad utlänning vid namn Rousseau och en fientligt inställd fransman, ett slags försvar som är filosofens märkligaste verk. Översättningen…
Köp här

Isbn: 9789127149854

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Karin Havemose

Människan utgör kunskapsgrunden i denna bok – den uppfinnande och skapande människan som med sin förmåga att se och vidga sitt seende bryter in i en verklighet och sätter tankar, ting och tradition i rörelse. Med inspiration från upplysningsfilosofiska texter öppnar författaren upp för grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789197506090

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lars Mouwitz

Matematiken är känd som den mest stringenta och precisa av alla vetenskaper. Såväl det matematiska fackspråket som formelspråket skapar på grund av sin precision lätt intrycket av att den matematiska verksamheten är uttömmande beskriven med hjälp av dessa språk. I denna bok vill författaren visa att detta långt ifrån…
Köp här

Isbn: 9789171783677

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lars Sjöstrand

I ett antal essäer med utgångspunkt i filosofi, skönlitteratur och medicinhistoria belyser Lars Sjöstrand kontaktytorna mellan humaniora och medicin. Det är i dessa möten mellan medicinsk och humanistisk praxis som kunskapen får liv. »Den fragmenterade tiden vänder sig inte bara till medicinare och andra yrkesgrupper…
Köp här

Isbn: 9789197627245

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF