Bläddra
Sökresultat för Dialoger... Rensa filter?

av: Martin Widmark, Katarina Hofling

Köp här

Isbn: 9789162261689

Utgivningsår: 20040623

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Ann-Charlotte Forsell, Anna-Karin Jansson

Kategorier: Språk och lingvistik
Libers övningar i Sfi – Hörförståelse Dialoger består av över hundra korta dialoger som tränar nybörjares hörförståelse. Syftet är att de ska träna sig att uppfatta det viktigaste i ett samtal och våga dra slutsatser av det de förstår. Övningarna är mycket användbara och passar för både ungdomar och vuxna.Läs merLibers…
Köp här

Isbn: 9789147906505

Utgivningsår: 20121012

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

Köp här

Isbn: 9789157806246

Utgivningsår: 20200729

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789162260866

Utgivningsår: 20040621

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den filosofiska metod och den frågeställningsteknik, som Sokrates lanserar i Platons dialoger har bildat skola för “den sokratiska barnmorskemetoden” (dialektiken), som Sokrates ansåg vara “den skönaste av alla konster”. Många av de ämnen som diskuteras i dialogerna är lika aktuella idag, som…
Köp här

Isbn: 9789163072741

Utgivningsår: 19980201

Utgivare: Föreningen Duga

Mediatyp: BC

av: Claude Kayat

Kategorier: Språk och lingvistik
Libers övningar i franska – 50 dialoger innehåller översättningsträning i form av tre pdf-filer – en för varje steg – med övningsunderlag för utskrift och kopiering. Var och en av de 50 dialogerna kan göras i fem skilda etapperLäs merLibers övningar i franska – 50 dialoger innehåller översättningsträning i…
Köp här

Isbn: 9789147118533

Utgivningsår: 20140915

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av: Sven Åberg

Kategorier: Konst Musik
Hur blir man musiker? Vad är anledningen till att mästare/lärlingssystemet är så levande i högre musikutbildningar? Hur går det till att överföra praktisk kunskap som musicerande? Med avstamp i tre dialogseminarieserier som genomförts med lärare och studenter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm utvecklar…
Köp här

Isbn: 9789171789136

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Pehr Sällström

Bakom essäerna i denna bok ligger en insikt om vikten av att återupprätta förtroendet och respekten för sinnesåskådningen som alltmer undermineras i vår teknifierade värld, där mycket bygger på olika knep att “lura” sinnena. Författaren drar in läsaren i överraskande och provocerande resonemang och samtal…
Köp här

Isbn: 9789197316965

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Kjell S. Johannessen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
I denna bok har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie essäer som belyser och vidareutvecklar det Wittgensteininspirerade begreppet praxis. Syftet är att presentera en adekvatare kunskapsteoretisk grund för analysen av yrkeskunnande än den som råder vid tekniska högskolor och det som erbjuds…
Köp här

Isbn: 9789186659240

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Dialoger Förlag & Metod

Mediatyp: BC

av: Uffe Berggren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik Modern och samtida dramatik
Hon är ledsen det känns inte som om Han fattar hur Hon upplever sin situation. Kanske har de alltför vitt skilda utgångspunkter när de betraktar sitt gemensamma liv. Möjligen talar de inte heller om samma liv, samma sorts erfarenheter och drömmar om vad livet skulle kunna innebära. Språket blir en katt-och-råtta-lek.…
Köp här

Isbn: 9789197510448

Utgivningsår: 20071218

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Peter (red) Tillberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
När en berättelse är som bäst fångar den något av en själv. Just när man tror att man kommit dess innebörd på spåren, ändrar den riktning och leder tanken till platser som den inte tidigare besökt. Orden som står där är inte entydiga definitioner på handlingar och ting utan ger underlag för vidare tolkning. Det finns…
Köp här

Isbn: 9789197316958

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BZ

av: Niklas Hald

Kategorier: Konst Scenkonst och film Skådespelarkonst Teatervetenskap
Att spela teater i en skola innebär att skådespelarna har att förhålla sig till en publik som inte själv har valt att se den föreställning som ensemblen presenterar, i en miljö som inte är tänkt för teater. Dessutom finns det pedagogiska förväntningar på framträdandet. Består publiken av små barn möter skådespelarna en…
Köp här

Isbn: 9789186659226

Utgivningsår: 20150915

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189617001

Utgivningsår: 20010801

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Tore Nordenstam

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Man tänker sig ibland att etiken är som en pyramid. Pyramidens breda bas består av alla våra moralutsagor om individer och deras egenskaper och handlingar. Toppen består av en överordnad norm i stil med utilitarismens grundprincip eller Kants kategoriska imperativ. En kritisk diskussion av pyramidmodellen för etik är…
Köp här

Isbn: 9789186659141

Utgivningsår: 20130529

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lars Mouwitz

Matematiken är känd som den mest stringenta och precisa av alla vetenskaper. Såväl det matematiska fackspråket som formelspråket skapar på grund av sin precision lätt intrycket av att den matematiska verksamheten är uttömmande beskriven med hjälp av dessa språk. I denna bok vill författaren visa att detta långt ifrån…
Köp här

Isbn: 9789171783677

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lars Sjöstrand

I ett antal essäer med utgångspunkt i filosofi, skönlitteratur och medicinhistoria belyser Lars Sjöstrand kontaktytorna mellan humaniora och medicin. Det är i dessa möten mellan medicinsk och humanistisk praxis som kunskapen får liv. »Den fragmenterade tiden vänder sig inte bara till medicinare och andra yrkesgrupper…
Köp här

Isbn: 9789197627245

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Fritz, Martin, Gullers, Peter, Hammarén, Maria

Bokens tyngdpunkt är ett flöde av bilder från arbetslivets förvandling mellan 1897 och 2002, sammanställda av Peter Gullers. Martin Fritz textkapitel gör de väsentliga nedslagen i modern svensk industrihistoria. Den industriella omvandlingen är också kunskapens omvandling och förskjutning. Hur ser den industriella…
Köp här

Isbn: 9789197316996

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BB

av: Bo Göranzon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Denna bok är en introduktion till det bildningstänkande som utvecklats inom ramen för Dialogseminariet och i forskarskolan Yrkeskunnande och teknologi. I korthet går det ut på att utveckla ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som hämtar kunskapsnäring från både vetenskapens precision och den beprövade…
Köp här

Isbn: 9789186659066

Utgivningsår: 20110610

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Bo Göranzon, Ingela Josefson, Lars Mouwitz

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
“Till bildningsbegreppet hör förmågan att kunna upprätthålla dubbla perspektiv, att kunna se både möjligheter och gränser och att kunna se såväl likheter som skillnader mellan människans olika konstnärliga och vetenskapliga aktiviteter. Detta är något radikalt annorlunda än att vara “flexibel”, ett…
Köp här

Isbn: 9789186659219

Utgivningsår: 20150703

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: John Svahn

Begreppet säkerhetskultur har givits innebörd med många skilda utgångspunkter och perspektiv, främst organisationsteoretiska och psykologiskt orienterade. Denna bok bidrar med ett komplementärt epistemologiskt perspektiv baserat på ­Wittgensteins begrepp om regelföljande och praxis som ställer delvis andra frågor och…
Köp här

Isbn: 9789197627269

Utgivningsår: 20090130

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Mats Brändström, Örjan Eklöf, Lars Eriksson, Pernilla Feltsen, Anette Leijonberg, Bjarne Widheden

Köp här

Isbn: 9789186659073

Utgivningsår: 20110826

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Eva Postrup

Kategorier: Språk och lingvistik
Bristerna i barns skrivande skiftar – en del behöver mer övning på att skriva fullständiga meningar eller använda kommatecken, andra vet inte hur man skriver i dialogform. Här får varje elev träna det som just den behöver. Häftena innehåller: Skriv med hela meningar – Stor och liten bokstav, punkt och…
Köp här

Isbn: 9789127412439

Utgivningsår: 20071025

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Allan Janik

What does theater have to do with epistemology? How can it illuminate problems relating to knowledge? On the face of it, very little. The standard texts on ­epistemology generally reduce the discussion of genuine knowledge to a consideration of areas like logic, mathematics and physics but seldom literature, let alone…
Köp här

Isbn: 9789197506052

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

av: Svetlana Aleksijevitj, Sara Danius, Olga Sedakova, Julija Tjernjavskaja

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
I början av maj 2016 hölls ett seminarium i Jonsered, Göteborg. I centrum för diskussionerna och föredragen stod Nobelpristagaren i litteratur, Svetlana Aleksijevitj, som berättade om sitt eget skrivande och också kommenterade de övriga deltagarnas bidrag vilket resulterade i en dialog som här presenteras i bokform.…
Köp här

Isbn: 9789187891557

Utgivningsår: 20170510

Utgivare: Ersatz

Mediatyp: BB

av: Gunnar Berg

Hur arbetar vi i projekt som förväntas överskrida kulturella, sociala och historiska gränser? Är det möjligt att över gränserna använda givna instruktioner så att till exempel uppdraget att göra en kravspecifikation tolkas lika av alla inblandade parter? I denna uppsats tar författaren spjärn mot en egen erfarenhet…
Köp här

Isbn: 9789171789662

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197775878

Utgivningsår: 20100416

Utgivare: Art Monitor

Mediatyp: BC

av: Helena Granström, Bo Göranzon, Allan Janik, Anna Lindal, Anna Pettersson, Sven Åberg, Henrik Åhsberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
År 1951 ställde matematikern Alan Turing frågan “Kan en maskin tänka?” Hans fråga inspirerade 1972 till att formulera idén om informationssamhället. När idéns förverkligande i samtiden utvärderades i en studie 1985 användes termen funktionell autism för att beskriva formaliseringen av arbets- och…
Köp här

Isbn: 9789186659080

Utgivningsår: 20110909

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Einar Már Guðmundsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Att analysera berättarkonsten är som att översätta fågelsång till mänskligt språk. På vägen till människors språk förlorar sången sin betydelse och om verkligheten bara är det ytskikt vårt öga kan uppfatta, kunde fotografiet ersätta måleriet, skrivkonsten skulle bli enkla rättskrivningsregler och musiken en uppgift för…
Köp här

Isbn: 9789197506069

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789172838703

Utgivningsår: 20040101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Magnus Florin

En sammanställning av valda essäer ur tidskriften Dialoger mellan åren 1986-1996. Redaktörer för boken är Magnus Florin och Bo Göranzon. Essäer om Montaigne, Wittgenstein, semiotik, informationssamhället, film och skådespelarkonst m.m. av: Jonas Cornell, Denis Diderot, Horace Engdahl, Maria Hammarén, Allan Janik,…
Köp här

Isbn: 9789172030992

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175172873

Utgivningsår: 20121214

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197316989

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Love Derwinger

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dramatik
I väntan på intighetens inträde låter sig J. S. Bach intervjuas av en föredragshållare. Öppenhjärtigt och egensinnigt berättar han om sin syn på tid och konstnärligt skapande, metod och inspiration, vännerna R. M. Rilke, I. Stravinskij och A. Schönberg, G. Perecs brödsmulor och tupparna på Patmos. Boken är en dialog,…
Köp här

Isbn: 9789186659196

Utgivningsår: 20150109

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Christer (red9 Hoberg

Yrkeskunnande är en kombination av precision och improvisation. Det byggs upp under år av djup involvering i en yrkespraktik. I syfte att bättre förstå den erfarenhetsgrundade kunskapens särart startade ett utvecklingsprojekt med nio systemutvecklare på dåvarande Combitech Software. Med Dialogseminariet som förebild…
Köp här

Isbn: 9789197506076

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Gunnar D. Hansson, Helga Krook, Åsa Maria Kraft, Mona Vincent

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Dialoger Om Nelly Sachs samlar sex texter om poeten Nelly Sachs betydelse idag. Boken är ett resultat av ett möte mellan poeter och forskare. Medverkande: Gunnar D Hansson, Helga Krook, Åsa Maria Kraft, Mona Vincent, Daniel Pedersen och Anders Olsson. Boken ar redigerad av Anders Olsson och Daniel Pedersen.
Köp här

Isbn: 9789189113046

Utgivningsår: 20200514

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172835603

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Lena carlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Internetmarknadsföring Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden
Bloggar, Facebook, Twitter, YouTube? Vad är egentligen sociala medier och hur kan de användas för marknadsföring och kommunikation? Vad krävs för att komma igång och vilka fallgropar bör du undvika? Det här är en av Sveriges mest lästa och citerade böcker om sociala medier. Boken har lotsat hundratals, kanske…
Köp här

Isbn: 9789197981712

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Kreafon

Mediatyp: EA

av: Roland Ljungberg

Hur kan ett invant arbetssätt förändras genom konstnärliga forskningsprocesser? I denna bok undersöks en professionell yrkesverksamhet där föreställningen om yrkeskunnande utnyttjas för att förstå bildkonstnärligt kunnande. Studien utgår från författarens egna erfarenheter av bildkonstnärligt arbete och utbildning av…
Köp här

Isbn: 9789174150827

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Clas Pehrsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Blåsinstrument Klassisk musik, konstmusik och orkestermusik Konst Musik Musik: stilar och genrer Musiker, sångare och grupper Musikinstrument Självbiografi: konst och underhållning
Under ca 50 år har Clas Pehrsson varit yrkesverksam musiker. Tyngdpunkten har legat på rollen som frilansande instrumentalmusiker inom den västerländska konstmusiken och då huvudsakligen som blockflöjtist. I denna bok öser han ur sina erfarenheter för att dela med sig till alla kategorier musiker­studenter som är på…
Köp här

Isbn: 9789186659202

Utgivningsår: 20150605

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC

av: Adrian Ratkic

Är det möjligt att i ett akademiskt seminarium återskapa eller rentav utveckla något av den reflekterande dia­log som pågår mellan en mästare och hans lärlingar? När tänker vi analogiskt och kan vi använda oss av analogiskt tänkande i samband med utövande av vetenskapen? Vilken plats har humanistisk läsning i allt…
Köp här

Isbn: 9789197506083

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Dialoger

Mediatyp: BC