Bläddra

Biostatistik : med grundkurs i R

Kategorier: Epidemiologi och medicinsk statistik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin

Biostatistik : med grundkurs i R

Kategorier: Epidemiologi och medicinsk statistik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Ett evidensbaserat arbetssätt inom hälsosektorn kräver kunskaper om biostatistik. Boken ger en bred inblick i den vetenskapliga processen från idé till behandlingsbeslut. Fokus ligger på de statistiska analysmetoderna men även studieförberedelser och utvärdering beskrivs. Det inkluderar studiedesign, stickprovs­beräkningar och olika källor till systematiska fel (bias).

Biostatistik är uppdelad i tre delar. En grundläggande del som ökar förståelsen för vetenskapliga skrifter och en mer avancerad del med kunskaper som behövs vid egna analyser. I dessa delar beskrivs bland annat grafisk presentation, konfidensintervall, hypotesprövning, p-värde, oddskvot, hasardkvot, regressions­analys (linjär och logistisk), variansanalys och överlevnadsanalys (Kaplan-Meier-beräkningar och Cox-regression).

Statistik kan verka skrämmande men kräver sällan stora matematiska förmågor då datorer utför de komplicerade beräkningarna. Bokens tredje del är en introduktion till den kostnadsfria mjuk­varan/program­meringsspråket R. Du behöver välja rätt metod, men med kunskaper om R behöver du inte beräkna någonting själv!

Boken riktar sig till alla som vill förstå analyserna och kritiskt kunna granska innehållet i vetenskapliga artiklar. Den är lämplig som stöd för de flesta studenter, doktorander och forskare.