Bläddra

Biståndsboken – Lärobok för äldreomsorgen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Biståndsboken – Lärobok för äldreomsorgen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Biståndsboken är både en lärobok i biståndsbedömning och en bok om socialtjänstens bistånd till äldre och funktionshindrade.

Läs mer
Här beskrivs metoder för utredning, bedömning, beslut, arbetsplanering och för att bedöma bedömningar. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom social omsorg och socialt arbete, kommunernas biståndshandläggare, hemtjänstassistenter, områdes- och enhetschefer.

Om författarna
Peter Westlund är fil. dr och FoU-ledare vid enheten för forskning- och kunskapsutveckling (Fokus) i Kalmar län.