Bläddra

Boendets pris

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Boendets pris

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Boendets pris undersöker boendets dubbla funktion: Boendet som ett hem och som en praktik, men också som en produkt på finansmarknaden. En röd tråd i boken utgör perspektivet på hur bostadssektorns utveckling gestaltar sig på individnivå: Hur bor vi? Vad erbjuder bostaden oss förutom husrum? Vilka betydelser har boendet för vår identitet?     

Boken undersöker också varför det har blivit så dyrt att bo och på vilket sätt dyrare bostäder och framför allt fler privata hyresbostäder bidrar till att öka de ekonomiska olikheterna i samhället. Texten blickar även framåt och diskuterar hur vi skall gå till väga om vi vill ge kommande generationer jämlika chanser till ett gott boende.