Bläddra

av: Fredrik B Nilsson, Hans Lind

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I en återblickande, nutidsgranskande och framåtspanande bok skapar skribenten Fredrik B Nilsson och fastighetsprofessor Hans Lind ett tidsdokument som ger bakgrund och bred kunskap till stöd för den pågående bostadsdebatten. Den svenska bostadsmarknaden har de senaste decennierna haft en exempellös resa där priserna…
Köp här

Isbn: 9789198359831

Utgivningsår: 20200810

Utgivare: Wijk Antik

Mediatyp: BC

av: Crush med vänner

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Bostadsmanifest: 22 krav för framtidens hem samlar 25 forskare och aktivister som vill bidra med att skapa en bostadsmarknad för alla. Deras 22 krav utgår från kunskap och erfarenhet från både forskning och aktivism, där författarna efterlyser en aktiv kommunal och statlig socialt inkluderande bostadspolitik. Boken…
Köp här

Isbn: 9789188369512

Utgivningsår: 20210204

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

av: Lisa Bringegård

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Mars 2018. Lisa som hade varit med om mycket i sitt liv tyckte att tiden på socialtjänsten 2016 var det värsta hon varit med om. I samråd med sina handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skulle hon nu enligt planering börja söka 15 socionomjobb i månaden för att komma ut på arbetsmarknaden igen. Mindre…
Köp här

Isbn: 9789180078481

Utgivningsår: 20211228

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Martin Grander

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot goda bostäder för alla . Men i dag spretar allmännyttan runt om i…
Köp här

Isbn: 9789188637406

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Tapio Salonen

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden, engagemang som genomsyrar det offentliga åtagandet med ett uttalat…
Köp här

Isbn: 9789189077195

Utgivningsår: 20210416

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Micael Nilsson

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt belyser Micael Nilsson den svenska bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst ekonomi: de som inte klarar en vanlig hyra. Studien är den första i sitt slag och utgör en unik analys som kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande…
Köp här

Isbn: 9789188909978

Utgivningsår: 20210525

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
Egnahemsrörelsen var en folkrörelse med mål att ge arbetarklassen eget boende med hjälp av egen arbetskraft och förmånliga statliga lån. Det var en viktig del av vår ökade levnadsstandard under 1900-talet. Denna del av vårt lands historia riskerar att falla i glömska och vi i föreningen Liv i Sverige vill bidra till en…
Köp här

Isbn: 9789187867248

Utgivningsår: 20211220

Utgivare: Migra Förlag

Mediatyp: BB

av: Fredrik B Nilsson, Hans Lind

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I denna återblickande, nutidsgranskande och framåtspanande bok skapar den notoriske flyttaren Fredrik B Nilsson och fastighetsprofessor Hans Lind ett tidsdokument som ger friskt bränsle till den ständigt pågående bostadsdebatten. Mötet mellan lekmannen och experten har resulterat i en biografisk fackbok som kombinerar…
Köp här

Isbn: 9789198359817

Utgivningsår: 20170820

Utgivare: Wijk Antik

Mediatyp: BC

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver.Läs merDen allmännyttiga…
Köp här

Isbn: 9789147112395

Utgivningsår: 20150914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Johanna Lilius

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi
Boendets pris undersöker boendets dubbla funktion: Boendet som ett hem och som en praktik, men också som en produkt på finansmarknaden. En röd tråd i boken utgör perspektivet på hur bostadssektorns utveckling gestaltar sig på individnivå: Hur bor vi? Vad erbjuder bostaden oss förutom husrum? Vilka betydelser har…
Köp här

Isbn: 9789529453740

Utgivningsår: 20220318

Utgivare: Förlaget M

Mediatyp: BC

av: Daniel Movilla Vega, Dan Hallemar

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially at a time when a lack of accommodation is having such a brutal impact on Swedish society. However, this has not always been the case. Decisive public policies implemented during the 20th century led to an…
Köp här

Isbn: 9789144120478

Utgivningsår: 20170816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor och föga förvånande kan varje påstående ha en dold…
Köp här

Isbn: 9789185639960

Utgivningsår: 20160513

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Bostadsproblem och hemlöshet Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Sju år.Ett femtiotal hemlösa, tidningsförsäljande skribenter.84 utgåvor av Situation Sthlm mellan åren 2008 och fram till och med 2015 som texterna tidigare varit publicerade i.Det är texter som handlar om kärlek, längtan, lycka, hat, knark, barndom, vänskap, galenskap, livet, vrede, sprit, tacksamhet, smärta,…
Köp här

Isbn: 9789175791166

Utgivningsår: 20150817

Utgivare: Pocketförlaget

Mediatyp: BC

av: Nicholas Pleace

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
”Bostad först” innebär att hemlösa personer erbjuds en bostad först, dvs. innan de löst andra problem, som de i stället sedan får hjälp att arbeta med. Denna handbok, anpassad efter svenska förhållanden, ger en övergripande beskrivning av modellens utveckling och historia. Den är skriven av den engelske…
Köp här

Isbn: 9789198420326

Utgivningsår: 20180515

Utgivare: Égalité bokförlag och Sveriges Stadsmissioner

Mediatyp: BC

av: Hannes Rolf

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Motståndsgrupper och protestgrupper Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under mellankrigstiden enades hyresgäster i Sverige för att slå vakt om sina intressen. Hyresstrejker, bojkotter och massuppsägningar av kontrakt användes för att pressa fastighetsägare till eftergifter, vilket i sin tur sporrade andra att ta efter. Så lades grunden till den svenska hyresgäströrelsen. När ojämlikheten…
Köp här

Isbn: 9789189155541

Utgivningsår: 20211129

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av: Dominika V. Polanska, Håkan Axén

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Hemmet är den plats som ger oss trygghet och kontroll, det nav i tillvaron där vi umgås med familj och vänner på våra egna villkor. Något har dock hänt. Sedan några årtionden har starka krafter förändrat innebörden av hemmet för den som bor i hyresrätt. Hyresvärdar renoverar som de vill och höjer hyrorna dramatiskt,…
Köp här

Isbn: 9789189155718

Utgivningsår: 20211001

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Lind, Kerstin Annadotter, Folke Björk, Lovisa Högberg, Tord af Klintberg

Kategorier: Bostadslagstiftning Bostadsproblem och hemlöshet Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociala och etiska frågor
Hur ska hushåll med låga inkomster hitta en acceptabel bostad på marknaden till en rimlig kostnad? För att uppnå detta är det nödvändigt att ta ett samlat grepp om byggande, regler vid renovering och möjligheter att få tag i en bostad i det befintliga beståndet. För byggandet finns flera tänkbara strategier. Den…
Köp här

Isbn: 9789186949754

Utgivningsår: 20160217

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Stig Westerdahl

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det självspelande pianot: Kalkylerna och kapitalet som skapar Sveriges bostadskris är en pedagogisk grundkurs i svensk bostadspolitik. Sedan de statliga bostadssubventionerna avskaffades i början av 1990-talet har bostadsbristen i Sverige ökat dramatiskt. Det byggs inte tillräckligt många bostäder för att möta behoven…
Köp här

Isbn: 9789188369499

Utgivningsår: 20211122

Utgivare: Dokument Press

Mediatyp: BC

av: Fredrik Kopsch

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här boken handlar om de konsekvenser som följer av hyresreglering: i första hand bostadsbrist, långa köer, många ombildningar avhyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt. Med hjälp av statistik över Stockholm bostadskö och relationen till antalet sökande samt antalet nyproducerade bostäder…
Köp här

Isbn: 9789188637215

Utgivningsår: 20191025

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: P-M Johansson-Sutare

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
För oss svenskar, i alla fall vi som håller till i större städer, känns det naturligt att stå i kö för att kunna hyra en lägenhet. Vi ser det som en förmån att efter bara ett par års köande få en lägenhet i en avlägsen förort. Har vi större tålamod än så och väntar i ytterligare tio år kan vi till och med få bo i…
Köp här

Isbn: 9789174635881

Utgivningsår: 20150219

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Sara Uhnoo

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Bostad först utvecklades i New York i början av 1990-talet som ett innovativt sätt att lösa bostadsproblemet för långvarigt hemlösa med omfattande stödbehov. Modellen innebär bl.a. att en permanent bostad betraktas som en mänsklig rättighet och en startpunkt för fortsatta insatser, inte ett slutmål. Däri skiljer den…
Köp här

Isbn: 9789198420388

Utgivningsår: 20191030

Utgivare: Égalité bokförlag

Mediatyp: BC

av: Naima Clevenhag,

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alla nettointäkter tillfaller Hemlösas Hus och deras arbete med att göra livet för de över 800 hemlösa i Helsingborg lite drägligare. Man tittar gärna bort när man går förbi en hemlös som sitter och tigger vid trottoarkanten. Man skakar gärna på huvudet och säger att man inte har, när de frågar efter några kronor. Man…
Köp här

Isbn: 9789197957977

Utgivningsår: 20131203

Utgivare: Brun Mediaproduktion AB

Mediatyp: BC