Bläddra

Boken om biologi Facit, 5-pack

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Boken om biologi Facit, 5-pack

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Med Sveriges främste NO-inspiratör
Med inspirerande texter, bilder och praktiska övningar förklarar Hans Persson svåra saker och knepiga samband på ett enkelt sätt. Begreppen blir tydliga på samma lekfulla manér som i Boken om fysik och kemi.

Läs mer
Bygger upp elevernas NO-kunskaper
På ett enkelt och elevnära språk och med exempel hämtade ur vardagen förklarar Hans Persson de viktigaste begreppen inom biologin. Boken om biologi utgår helt och hållet från det centrala innehållet i Lgr11. Här finns begrepp och fakta för att förstå naturens samband liksom experiment och övningar för att göra jämförelser av experimenten. Varje kapitel övar elevernas förmåga att granska och motivera för att kunna ta ställning i olika frågor.

I arbetsboken använder eleverna sina kunskaper i övningar som är uppbyggda utifrån kunskapskraven.

Förutom tankeväckande texter och experiment tar Boken om biologi upp myter och sagor eller historiska inslag till de olika kapitlen.

Recept på framgångsrik NO-undervisning
Boken om biologi innehåller alla de delar som Hans Persson menar är väsentliga för en framgångsrik NO-undervisning:
- Vardagsnära språk, som eleverna känner igen, utan att göra avkall på de vetenskapliga begreppen; t.ex. cell, molekyl, bränsle, blodomlopp och fotosyntes.
- Naturvetenskapens historia i spännande texter där eleverna förstår att samhällets utveckling går sida vid sida med elevernas egna upptäckter.
- Praktiska experiment där eleverna får pröva sina hypoteser och jämföra resultat för att bli bekväma med naturvetenskapens arbetssätt.
- Frågeställningar, artiklar eller annat tankeväckande som t.ex. hållbarhetsfrågor för eleverna att granska, motivera eller ta ställning till.

Om författarna
Författaren, Hans Persson, är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands. Han belönades 2004 med Kunskapspriset för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning".
Prisad av SLFF med motiveringen "Hans Persson har en unik förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare. Hans didaktiska kunskaper har varit både banbrytande och vägledande inom såväl naturvetenskap som matematik. Hans Persson är en värdig vinnare av Årets Läromedelsförfattarpris Lärkan 2014."
Hans Persson har skrivit böckerna Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3.