Bläddra

Boken om CoClass : informationshantering för byggd miljö

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Informationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Boken om CoClass : informationshantering för byggd miljö

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Informationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här
Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år. Klassifikationssystemet CoClass bidrar till att minska dessa genom att erbjuda ett gemensamt och digitalt språk, baserat på internationell standard. Det utgör en fast grund för hantering av digital information om byggd miljö genom hela livscykeln: för kravställning, planering, projektering, byggande och tillgångsförvaltning. Boken innehåller en grundlig genomgång av klassifikationsteori och hur den tillämpas. En beskrivning av den historiska utvecklingen av bygg­klassifikation ingår, liksom jämförelser med internationella system. Boken om CoClass riktar sig till alla kategorier i bygg- och fastighetssektorn som vill skaffa sig information och djupare kunskap om digital informations­hantering för byggd miljö. Den kan även användas i utbildning.