Bläddra

av: Klas Eckerberg

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Informationsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Bristande kommunikation leder till ökade kostnader för byggande och förvaltning på många miljarder kronor varje år. Klassifikationssystemet CoClass bidrar till att minska dessa genom att erbjuda ett gemensamt och digitalt språk, baserat på internationell standard. Det utgör en fast grund för hantering av digital…
Köp här

Isbn: 9789173339643

Utgivningsår: 20190506

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Richard Sennett

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Den som bor i en stad bor på sätt och vis i två olika slags städer på samma gång: en uppbyggd miljö och en social sådan. Sociologen och stadsplaneraren Richard Sennett använder sig i “Den öppna staden” av franskans båda ord för stad, “ville” och “cité”, för att ringa in denna dynamik…
Köp här

Isbn: 9789171735720

Utgivningsår: 20191120

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den här boken ger dig kunskap och vägledning – men jobbet görs där ute, i…
Köp här

Isbn: 9789144105680

Utgivningsår: 20150714

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Hansson, Stefan Olander, Anne Landin, Radhlinah Aulin, Urban Persson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Byggplanering Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och branschpraxis att ta hänsyn till. Hur ska man kunna uppfylla ekonomiska och tidsmässiga mål och samtidigt mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Den här boken ger dig kunskap och vägledning – men jobbet görs där ute, i…
Köp här

Isbn: 9789144122243

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC