Bläddra

Boken om demenssjukdomar

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Boken om demenssjukdomar

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Boken om demenssjukdomar utgår från en personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Boken beskriver nya diagnoskriterier och riktlinjer för utredning och behandling samt de senaste rönen inom omvårdnadsforskning. Den tar dessutom upp fundamental vård och omsorg, miljöns betydelse, aktiviteter i vardagslivet, gemensam värdegrund och arbetssätt, palliativ vård, vårdens organisation, stöd till närstående, förbättringskunskap och teamarbete samt olika juridiska frågeställningar.

Boken om demenssjukdomar vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare som vill bedriva en god och personcentrerad vård och omsorg baserad på de senaste rönen inom området. Den lämpar sig även väl för studerande inom yrkeshögskolan och andra utbildningar inom ämnesområdet.

Om författarna
Hans Basun, tidigare överläkare och demensforskare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, professor i geriatrik vid Uppsala universitet.

Margareta Skog, leg. sjuksköterska, med.dr med inriktning mot omvårdnad av äldre samt fil.mag. i vårdpedagogik.

Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska institutet.

Helle Wijk, leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, professor och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset.