Bläddra

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag : K2

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag : K2

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare.
Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel.

Ur innehållet:
Maskiner och inventarier
Byggnader, mark och markanläggning
Avskrivningar
Nedskrivningar och uppskrivningar
Finansiella tillgångar
Periodiseringar
Obeskattade reserver
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Avsättningar
Uppställningsform för årsredovisningen
Tilläggsupplysningar
Förvaltningsberättelse