Bläddra

av:Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Bokslutet från början är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på grundboken i bokföring, Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning i enlighet med…
Köp här

Isbn: 9789147139521

Utgivningsår:20200121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker
Bokslutet från början Lösningar är ett separat facit med fullständiga lösningar till boken Bokslutet från början. Bokslutet från början är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på grundboken i bokföring, Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de…
Köp här

Isbn: 9789147139620

Utgivningsår:20200121

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Annette Broberg, Claes Eriksson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Boken visar hur du bör arbete när du upprättar årsredovisning enligt K3 och vilka ändringar du får göra i mallen för årsredovisningen. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar…
Köp här

Isbn: 9789170278037

Utgivningsår:20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som ett privat aktiebolag, som är mindre enligt årsredovisningslagen (1995:1554), kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas. Väljer ett företag att tillämpa det allmänna rådet ska det tillämpas i sin helhet. Om BFNAR 2008:1 Vägledningen innehåller…
Köp här

Isbn: 9789198213126

Utgivningsår:20151013

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av:Nils Liliedahl, Claes Norberg, Per Thorell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789177370499

Utgivningsår:20190118

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K3 är en handbok i hur du upprättar bokslut och årsredovisning enligt de nya K3-reglerna. Stort utrymme ägnas även åt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur du ska kontera olika bokslutshändelser. Inför övergången från ett annat regelverk till…
Köp här

Isbn: 9789176950500

Utgivningsår:20171231

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat…
Köp här

Isbn: 9789170278884

Utgivningsår:20140131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som visar hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2. Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar,…
Köp här

Isbn: 9789176952207

Utgivningsår:20200531

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra…
Utgått

Isbn: 9789139025573

Utgivningsår:20220127

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170277276

Utgivningsår:20110731

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
SVENSK REDOVISNING ERSÄTTER BAS-SERIEN Svensk Redovisning är det nya namnet för den gamla BAS-serien och en utveckling av de produkter som ingick där. Det innebär bland annat en rejäl ansiktslyftning för hela serien då såväl namn som design har blivit mer konsekvent och tydlig. Innehållsmässigt består förändringen i…
Köp här

Isbn: 9789139111863

Utgivningsår:20110325

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare. Boken beskriver utförligt hur…
Köp här

Isbn: 9789170279447

Utgivningsår:20150212

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Anette Broberg, Cecilia Stuart Bouvin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA är en komplett handbok för dig som sköter redovisningen i en enskild firma. Boken hjälper dig både att upprätta ett förenklat årsbokslut och att löpande bokföra alla affärshändelser i en enskild firma. Du som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kr får göra ett förenklat…
Köp här

Isbn: 9789176950197

Utgivningsår:20160419

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144120096

Utgivningsår:20170609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Rolf Johansson, Christer Johansson, Niklas Sandell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Bokslutet från början är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på grundboken i bokföring, Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning i enlighet med…
Köp här

Isbn: 9789147099054

Utgivningsår:20130201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra…
Utgått

Isbn: 9789139027591

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid…
Köp här

Isbn: 9789139117018

Utgivningsår:20190111

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Arne Krokan

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Redovisning Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Den teknologiske utviklingen går raskt. Det ene produktet avløser det andre, og mange tjenester som for kort tid siden ble sett på som nye, er allerede utdaterte. Forskere ved noen av verdens fremste universiteter sier at halvparten av dagens jobber kommer til å forsvinne i løpet av de neste 20 årene. Mediesektoren…
Köp här

Isbn: 9788202412234

Utgivningsår:20151026

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid…
Köp här

Isbn: 9789139114772

Utgivningsår:20150220

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Christer Johansson, Rolf Johansson, Niklas Sandell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Bokslutet från början är en kombinerad fakta- och övningsbok som är en direkt fortsättning på grundboken i bokföring, Bokföring från början. I denna bok fördjupas kunskaperna. Steg för steg behandlas de olika områden man måste behärska för att kunna upprätta ett fullständigt bokslut med årsredovisning i enlighet med…
Köp här

Isbn: 9789147096992

Utgivningsår:20110614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Bokslutsboken är en handbok enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I boken första del har därför K2- och K3-reglerna hanförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del…
Köp här

Isbn: 9789139114857

Utgivningsår:20160121

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUTSBOKEN är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I bokens första del har därför K2- och K3-reglerna hänförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga överväganden ofta är en…
Köp här

Isbn: 9789139115434

Utgivningsår:20170125

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
BOKSLUTSBOKEN är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I bokens första del har därför K2- och K3-reglerna hänförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässigaöverväganden ofta är en…
Köp här

Isbn: 9789139116158

Utgivningsår:20180115

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
The Accounting Manual 2011 – Your definitive accounting guide The Accounting Manual 2011 is the definitive handbook to accounting based on the leading and normative BAS accounting plan used by the majority of Swedish enterprises, large and small. The Accounting Manual 2011 offers a comprehensive guide to accounting…
Köp här

Isbn: 9789139111870

Utgivningsår:20110520

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Sven Unger

Kategorier: Bolagsstyrning: roll och ansvar i styrelser och ledningsgrupper Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Redovisning
Bolagsstämma i praktiken. En teoribok är en handledning i hur man förbereder och genomför en bolagsstämma. Boken innehåller en rad praktiska exempel på många vanliga och några ovanliga situationer, och anvisningar om hur man lämpligen hanterar dessa situationer.…
Köp här

Isbn: 9789139022794

Utgivningsår:20200402

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av:Annette Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Redovisningsnyheter En nyhetsorienterad bok om allt som nyligen ändrats och allt som är på gång inom redovisningsområdet. Du kan läsa om förslaget till nya K3-regler (årsredovisning i större företag), de redan införda K3-reglerna för mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar samt reglerna om förenklat årsbokslut…
Köp här

Isbn: 9789170276880

Utgivningsår:20101130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
SVENSK REDOVISNING ERSÄTTER BAS-SERIEN Svensk Redovisning är det nya namnet för den gamla BAS-serien och en utveckling av de produkter som ingick där. Det innebär bland annat en rejäl ansiktslyftning för hela serien då såväl namn som design har blivit mer konsekvent och tydlig. Innehållsmässigt består förändringen i…
Köp här

Isbn: 9789139111887

Utgivningsår:20110325

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BE

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid…
Köp här

Isbn: 9789139023777

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Hans Edenhammar, Nils Liliedahl, Claes Norberg, Per Thorell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789176789155

Utgivningsår:20150720

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Nu sänker vi priserna på årets titlar inom serien Svensk Redovisning. Redovisningshandboken nu 649 kr exkl. moms. Ordinarie pris 890 kr exkl.moms SVENSK REDOVISNING – REDOVISNINGSHANDBOKEN REDOVISNINGSHANDBOKEN är en handbok i redovisning som utgår från BAS- kontoplanen. Handboken ger dig praktiska råd, tips,…
Köp här

Isbn: 9789139112266

Utgivningsår:20120227

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Redovisningshandboken 2013 är slut i lager. Inför 2014 har vi arbetat om Redovisningshandboken för att bättre passa dig som användare. Det har resulterat i två böcker: Bokföringsboken och Bokslutsboken. Två unika delar som kompletterar varandra. Beräknad utgivning är i slutet av januari 2014. Men du kan förhandsboka…
Köp här

Isbn: 9789139113263

Utgivningsår:20130118

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
THE ACCOUNTING MANUAL offers a comprehensive guide to accounting using the BAS accounting plan, filled with practical advice and instructions on how to use the different accounts and account groups. Clear and useful references are made to the applicable Swedish laws, recommendations and statements published by Swedish…
Köp här

Isbn: 9789139113331

Utgivningsår:20130304

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Caisa Drefeldt, Eva Törning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den…
Köp här

Isbn: 9789144180403

Utgivningsår:20230727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Bokslutsboken är en handbok för bokslut enligt Bokföringsnämndens K2- och K3-regler. Utgångspunkten vid praktiskt bokslutsarbete är de enskilda kontona i bokföringen. I bokens första del har därför K2- och K3-reglerna hänförts till individuella konton eller grupper av konton. Då skattemässiga övervägande ofta är en…
Köp här

Isbn: 9789139114086

Utgivningsår:20140123

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra…
Köp här

Isbn: 9789139029373

Utgivningsår:20240116

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC