Bläddra

Borderline personlighetssyndrom : symtom, diagnos och behandling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri

Borderline personlighetssyndrom : symtom, diagnos och behandling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

En svensk bok om borderline för professionen, med fokus på symtom, diagnos och behandling.

Borderline personlighetssyndrom (även kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS) orsakar stort lidande för både den som drabbas och omgivningen. Individer med personlighetssyndrom tillhör troligen en av de mest sårbara grupperna i psykiatrin, men det finns effektiva behandlingsstrategier.

En person med borderline personlighetssyndrom befinner sig på ett kontinuum av varierande allvarlighetsgrad. Det är avgörande att bedöma hur stor funktionsnedsättningen är för valet av utredning, behandling och vårdinsatser, vilket kan ha stor effekt på livskvaliteten. Den här boken presenterar de nya diagnosverktygen i ICD-11 och den alternativa modellen i DSM-5. Med hjälp av dessa kan man på ett mer nyanserat sätt diagnosticera personlighetssyndrom och skatta dess allvarlighetsgrad.

Behandlingen kan vara omfattande och boken innehåller många fiktiva exempel för att belysa vanliga problem som behandlare kan stöta på och hur de kan hanteras. I boken redogörs också för aktuella, beprövade och evidensbaserade behandlingar.

Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom vårdyrken samt handläggare inom olika myndigheter (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst med flera) som kommer i kontakt med personer med borderline personlighetssyndrom. Boken ger också individen själv samt närstående bättre förståelse för diagnosen för att kunna välja lämplig utredning, behandling och i slutänden få ett bättre liv.

Författaren Sophie Steijer, född och uppvuxen i Paris, är legitimerad psykoterapeut i kognitiv och psykodynamisk psykoterapi. Hon är överläkare i Personlighetssyndromsteamet på Psykiatrimottagning Centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Sophie är även forskare och tillsammans med ett forskarteam genomförs en Pilotstudie om diagnostik av Personlighetssyndrom i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. I hennes tjänst ingår undervisning av läkarstudenter och psykologer på Göteborgs universitet samt AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare.