Bläddra

av:Heléne Glant

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, samt konkreta råd till anhöriga. Boken inleds med en genomgång av den psykiatriska vårdens utveckling…
Köp här

Isbn: 9789172059450

Utgivningsår:20130812

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:John A. Chiles, Kirk D. Strosahl, Laura Weiss Roberts

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatri Psykiatrisk vård
”Detta är den självklara boken för alla som arbetar med potentiellt suicidala personer. Den kan revolutionera det svenska sättet att se på suicidprevention. En mycket välskriven och gedigen kunskapskälla, med konkreta behandlingsupplägg som bygger på det senaste inom suicidforskningen. Jag blir varm och glad över…
Köp här

Isbn: 9789127826908

Utgivningsår:20201107

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Åsa Konradsson Geuken, Sten Friberg, Ylva Wächter

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Ingen väljer sin sjukdom och ingen är sin sjukdom. Att få diagnosen schizofreni väcker många tankar och känslor. Vad händer efter att någon fått denna diagnos? Hur ska det gå att skapa sig ett liv? Vad kan anhöriga och närstående göra? Den här boken är tänkt att vara ett stöd i processen att få tillvaron att fungera…
Köp här

Isbn: 9789177412243

Utgivningsår:20210506

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Bessel Van der Kolk

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Psykiatri Trauma och chock
Det finns traumatiserade människor överallt: många har blivit utsatta för missbruk i hemmet, olika former av övergrepp eller mobbning. Obehagliga upplevelser sätter sina spår i sinnet, känslorna och kroppen. Lidandet hos en traumatiserad person delas ofta även av närstående. Den världsberömda traumaexperten Bessel Van…
Köp här

Isbn: 9789198624618

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Akademius Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198086805

Utgivningsår:20151001

Utgivare: Affecta Publishing

Mediatyp: BE

av:Heléne Glant

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, även till anhöriga. Boken inleds med en genomgång av den psykiatriska…
Utgått

Isbn: 9789177410133

Utgivningsår:20171003

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Christoffer Rahm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologi och biovetenskap Biovetenskap Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Neurovetenskap Psykiatri
Denna nydanande grundbok i psykiatri sammanför den klassiska medicinska psykiatrin med modern neurovetenskap. Här omsätts de senaste decenniernas vetenskapliga insikter till kliniskt relevant praktik. Författaren vägleder från det friska fungerandet, till kliniska tillstånd och praktisk tillämpning. Människans tanke-…
Köp här

Isbn: 9789127143104

Utgivningsår:20180102

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Rebecca Rickert-Olsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Psykiatri
Denna bok ger dig som jobbar inom mödra- och barnhälsovården lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med den psykiskt sköra kvinnan och hennes anhöriga. Att vara gravid, genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora förändringar i livet för alla, och speciellt för personer med skörhet. Det…
Köp här

Isbn: 9789177410843

Utgivningsår:20190618

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Christian Rück

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Mer än en miljon svenskar tar antidepressiva läkemedel och psykiatriska diagnoser ligger bakom hälften av alla sjukskrivningar. Samtidigt har vi de senaste hundra åren fått ökad livslängd, mer frihet samt ökad jämställdhet och välfärd. Så varför mår vi inte allt bättre? Psykiatern och forskaren Christian Rück utforskar…
Köp här

Isbn: 9789127826748

Utgivningsår:20200819

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Charlotta Sjöstedt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Hannes blev 34 år. Han hade autism, ADHD och bipolär sjukdom, men fick inte stöd eller behandling för något av dessa tillstånd. Detta trots att han var patient på en psykiatrisk mottagning där han ständigt och tydligt deklarerade att han behövde mer hjälp och att det fanns risk för att han skulle ta sitt liv. Under…
Köp här

Isbn: 9789198141849

Utgivningsår:20200810

Utgivare: Konststycke Förlag

Mediatyp: BC

av:Gustaf Almenberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Namnet Borderline eller EIPS (Emotionellt instabilt personlighetssyndrom) står för en av de svåraste diagnoserna att förstå sig på. En av de mest komplicerade både att ställa och att behandla. Svår inte minst också att leva med. Både för den diagnosticerade och närstående. Denna bok är avsedd som ett stöd för den som…
Köp här

Isbn: 9789178191611

Utgivningsår:20190626

Utgivare: proto förlag

Mediatyp: BC

av:Magdalena Berger

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pedagogik Psychiatric & mental disorders Psykiatri Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Media rapporterar att psykisk ohälsa hos ungdomar ökar och kanske tror vi oss veta vad detta beror på. Men lyssnar vi på vad ungdomarna själva har att säga om psykisk ohälsa? Psykisk ohälsa i skolan är en bok som lyfter ungdomarnas egna röster, och låter dem komma till tals om sina olika erfarenheter. Gemensamt för…
Köp här

Isbn: 9789144131474

Utgivningsår:20200108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Med fokus på möjligheter till utveckling, delar Kutscher med sig av…
Köp här

Isbn: 9789127141759

Utgivningsår:20160609

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Varje år tar 1400-1500 personer sina liv i Sverige. Självmord är den vanligaste dödsorsaken hos 15-24-åringar. Suicid är ett folkhälsoproblem och det är viktigt att sprida den kunskap som finns på området. En stor uppgift är att möta människor med självmordstankar och förstå risken för en kommande…
Utgått

Isbn: 9789172059061

Utgivningsår:20130306

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Anna Nederdal

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Det är bara människor som medicinerat med psykofarmaka som verkligen vet hur livet kan kännas under medicinering, vid nedtrappning och när man avgiftats och är fri från psykofarmaka. Boken Fri från psykofarmaka bygger på vanliga människors egna erfarenheter av och kunskaper om nedtrappning av psykofarmaka och ger…
Köp här

Isbn: 9789163772641

Utgivningsår:20150114

Utgivare: Nederdal Produktion

Mediatyp: BB

av:Ali Sarkohi, Gerhard Andersson, Finn Bengtsson, Jan Beskow, Maria Bragesjö, Mats Dahlin, Pia Enebrink, Tomas Furmark, Ata Ghaderi, Magnus Johansson, Erik Hedman-Lagerlöf, Linda Jüris, Peter Molander, Doris Nilsson, Richard Stenmark, Lisa B Thorell, Sandra Weineland, Elisabeth Welch, Bengt E Westling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Synen på psykisk hälsa och ohälsa har blivit mer komplex under de senaste åren. I det biopsykosociala perspektivet, som presenteras i denna bok, förespråkas att psykisk hälsa och ohälsa måste förstås inte bara som psykologiska fenomen, utan också som biologiska och sociala. Författarna integrerar således evidensbaserad…
Köp här

Isbn: 9789144131160

Utgivningsår:20210727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sophie Steijer

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
En svensk bok om borderline för professionen, med fokus på symtom, diagnos och behandling. Borderline personlighetssyndrom (även kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS) orsakar stort lidande för både den som drabbas och omgivningen. Individer med personlighetssyndrom…
Köp här

Isbn: 9789177412540

Utgivningsår:20220622

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Adam Inczèdy-Gombos, Åsa Moberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

Isbn: 9789127075658

Utgivningsår:19990706

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och akutsjukvård Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatri
Akuta psykiatriska sjukdomstillstånd har blivit allt mer uppmärksammade liksom vikten av ett adekvat omhändertagande i den akuta situationen. Det har visat sig särskilt angeläget att snabbt ställa rätt diagnos och att tidigt kunna sätta in verksam behandling. Vår ambition är därför att i den uppdaterade nya upplagan av…
Köp här

Isbn: 9789144109787

Utgivningsår:20160111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tova Bennet

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Juridik Medicin och omvårdnad Psykiatri Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
I Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd undersöks de straffrättsliga förutsättningarna för skuld i fall där gärningspersonen har ett atypiskt sinnestillstånd, såsom en allvarlig psykisk störning eller en tillfällig sinnesförvirring. I de flesta…
Köp här

Isbn: 9789139022558

Utgivningsår:20201012

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Sten Levander, Hans Adler, Ola Gefvert, Eva Tuninger

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Psykiatri har alltid väckt känslor. Den är i mindre utsträckning än övriga medicinska discipliner baserad på naturvetenskapligt orienterad forskning. Det ger utrymme för andra kunskapsmodeller men också charlataneri. Behandlingen av patienterna misslyckas ofta; dessa patienter, liksom deras anhöriga, söker efter hopp…
Köp här

Isbn: 9789144050171

Utgivningsår:20080328

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Johan Cullberg, Maria Skott, Pontus Strålin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
En psykos är ett sjukdomstillstånd där man under perioder förlorar förmågan att korrekt bedöma verkligheten. Som drabbad och som närstående behöver man då insatser baserade på en förtroendefull relation med vården. I den här boken får du kunskap som dels hjälper dig att förstå psykostillståndet, dels vägleder dig i…
Köp här

Isbn: 9789127825109

Utgivningsår:20200307

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Terese Ekman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Terese är född på 70-talet. Tidigt betraktar hon sin omvärld med andra ögon och ser detaljer som andra människor inte ens lägger märke till. Hon börjar prata sent som barn. Socialt utvecklas hon lite annorlunda än sina syskon. Tidigt finns en fallenhet för det konstnärliga och en skarp förmåga att observera sin…
Köp här

Isbn: 9789174651102

Utgivningsår:20100928

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Lisa Ekselius, Jörgen Herlofson, Tom Palmstierna, Kent-Inge Perselius, Mia Ramklint, Göran Rydén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en utmaning för vården, eftersom deras interaktion med omgivningen många gånger är problematisk och konfliktfylld. Det finns ett…
Köp här

Isbn: 9789177410140

Utgivningsår:20170306

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Jan-Otto Ottosson, Hans Ottosson, Mats Ottosson, Ulf Åsgård

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Akut psykiatri beskriver hur man professionellt kan handlägga patienter på akutmottagningen så att de upplever sig väl omhändertagna. Ett omsorgsfullt hanterat möte på den psykiatriska akutmottagningen kan vara livsavgörande för patienten och berikande för vårdpersonalen. Dygnet runt kommer alla slags hjälpsökande…
Köp här

Isbn: 9789147114252

Utgivningsår:20170306

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Mikael Landén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
”Med lätt penna gör Landén nedslag i den världsomspännande medicinska forskningens historia och begripliggör hur vi kommit dit vi är i dag, med effektiva behandlingar mot många tidigare dödliga sjukdomar. Han driver ofta saker till sin spets på ett både komiskt och absurt vis, vilket ihop med den ironiska och…
Köp här

Isbn: 9789127829084

Utgivningsår:20210326

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175175225

Utgivningsår:20131202

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Barn med autism och Asperger syndrom – Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet Wanda Waclaw, Ulla Aldenrud och Stefan Ilstedt Boken vänder sig främst till föräldrar, assistenter och lärare som har vardaglig kontakt med barn med autism. Bokens väl genomtänkta och praktiskt inriktade pedagogik gör den mycket…
Köp här

Isbn: 9789187722271

Utgivningsår:19990101

Utgivare: Förlaget Futurum

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Diagnostiska metoder Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad Psykiatri
Det här är den första samlade boken på svenska om konsultationspsykiatri. Konsultation-liaisonpsykiatri kan beskrivas som den gren av psykiatrin som fokuserar på patienter inom somatisk sjukvård eller primärvård med psykisk problematik som påverkar somatisk utredning, vård och behandling, liksom på patienter med…
Köp här

Isbn: 9789177413455

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Skoog

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri

De flesta av oss har väl någon gång drabbats av tvivel på om spisen är avstängd eller om dörren är låst. Kanske har vi ibland anfäktats av tankar om att inte gå på trottoarplattornas skarvar eller undvikit att gå under stegar för att inte drabbas av olyckor. Idrottsmän har ofta speciella ritualer före en viktig…
Köp här

Isbn: 9789144074955

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petter Settergren, Ursula Fogelström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Personliga berättelser Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Det här är en berättelse om en mycket sjuk människa men som tack vare hjälpen från sin son, familj och släkt samt många, många andra blev i stort sett helt återställd. eller nja … då borde jag vara medicinfri. Hälsningar Petter Skärgården, Valborgsmässoafton
Köp här

Isbn: 9789180270700

Utgivningsår:20220522

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Magnus Carlsson

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykiatri
Alzheimers sjukdom är den överlägset vanligaste orsaken till demens och klassas av WHO som en global folksjukdom. Det finns mycket omfattande litteratur av skilda slag med relation till sjukdomen: facklitteratur, anhörigas/närståendes berättelser, konsekvenser av skilda slag för samhället. Detta är inte en ytterligare…
Köp här

Isbn: 9789177651864

Utgivningsår:20171214

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Jenny Sandfors

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Medicin och omvårdnad Personliga berättelser Psykiatri
Vad gör jag här? Är det ett experiment eller ett märkligt missförstånd? Läkarens diagnos (bipolär) skapade kaos inombords. Jenny stängde mentalt in sig i en rustning av pansar. Där inne kände hon sig trygg och där försökte hon låtsas att allt var som vanligt. Tills det inte gick längre. Det här är historien om Jenny,…
Köp här

Isbn: 9789151975306

Utgivningsår:20210421

Utgivare: InternetForm AB

Mediatyp: BB

av:Eva-Lena Borell, Mats Borell

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera personliga problem Coping with mental health issues Coping with neurodevelopmental issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Psychiatric & mental disorders Psykiatri
Att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa påverkar de flesta områden i en persons liv. Förutom att symtomen oftas är plågsamma i sig försvårar konsekvenserna av sjukdomen möjligheten till ett liv med aktivitet, glädje och samvaro med andra. För att en brukare med psykiska funktionsnedsättningar, färdighetsbrister och…
Köp här

Isbn: 9789198544824

Utgivningsår:20220923

Utgivare: Borell Förlag

Mediatyp: BC

av:Sven-Olof Olsson, Carl-Gerhard Gottfries

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Pedagogik Psykiatri Samhälle och samhällsvetenskap
Människans hjärna har en intellektuell kapacitet dvs. en förmåga att analysera, memorera och logiskt granska stimuli. Denna personlighetsvariabel skolas och tränas intensivt såväl i för-, grund-, gymnasie- som i högskola, vilket lett till att människans intellektuella kapacitet är väl utvecklad och vida överlägsen…
Köp här

Isbn: 9789176994719

Utgivningsår:20170424

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188872838

Utgivningsår:20070101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Marie Reinikainen

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Ängel i gråzon skildrar en mamma, och hennes son som har ADHD. Hon kämpar mot myndigheter och skola som inte vill hjälpa sonen. Hon får motstånd från dom som hon behöver mest. Sonen som är 12 år stängs av från sin skola och får börja i en specialskola där det går barn som har föräldrar med problem. Han hamnar i allt…
Köp här

Isbn: 9789185285686

Utgivningsår:20070212

Utgivare: Recito

Mediatyp: BC

av:Karl-Erik Lundgren, Sara Lillieroos

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetspsykologi Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
I socialtjänstens och psykiatrins handledningsrum Handledning är ett arbete som till stor del sker under radarn i slutna rum och under tystnadsplikt. Det som dominerar innehållet är att vi handledare, tillsammans med anställda inom olika professioner, navigerar i en svårforcerad terräng där människor far illa och mår…
Köp här

Isbn: 9789189063624

Utgivningsår:20210311

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av:Johan Stiernstedt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
"En debattbok om psykiatrins brister och möjligheter, personligt, mångsidigt och tankeväckande." Björn Wrangsjö, Docent i barn- och ungdomspsykiatri För alla de människor som söker sig till psykiatrin borde det vara en rättighet att få samtala om sitt inre när själen lider. Det är alltför lätt att få ett…
Köp här

Isbn: 9789188939203

Utgivningsår:20200601

Utgivare: Förlagshuset Siljans Måsar KB

Mediatyp: BB