Bläddra

Bostad och lokal som medel i kriminell verksamhet

Kategorier: Bostadslagstiftning Brottslighet och kriminologi Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Bostad och lokal som medel i kriminell verksamhet

Kategorier: Bostadslagstiftning Brottslighet och kriminologi Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Otrygga stadsdelar och bostadsområden och en omfattande etablering av kriminell verksamhet är numer en realitet i Sverige. Det behövs många olika insatser för att förebygga och komma tillrätta med dessa problem. En grundläggande faktor är att lagstiftaren håller jämn takt med de kriminella aktörernas initiativ och stiftar effektiva lagar. I boken Bostad och lokal som medel i kriminell verksamhet adresserar forskare och praktiker ett antal aktuella och angelägna problem där hyresbostäder, lokaler, bostadsrätter och bostadsrättsföreningar utnyttjas för brottsliga handlingar. Syftet med boken är att komma fram till vilka lagändringar som behövs för att komma tillrätta med problemen och att klargöra hur rättstillämpningen kan bli så effektiv som möjligt.

Medverkande författare: Magnus Lindgren, Elisabeth Ahlinder, Erika P Björkdahl, Torbjörn Ingvarsson, Tomas Johansson, Andreas Östman, Bengt Kjellson, Ulrika Roos, Susanna Skogsberg, Daniel Stattin, Erik Svensson och Carl Olof Nilsson Öhrnell.