Bläddra

Bostäder på statens mark – en möjlighet? SOU 2017:71 : Delbetänkande från Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Köp här

Bostäder på statens mark – en möjlighet? SOU 2017:71 : Delbetänkande från Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Regional planering och områdesplanering Särskilda rättsområden Stadsplanering och kommunal planering
Köp här
Uppdraget innebär att verka för att få till stånd ett bostadsbyggande på statens fastigheter. Där utredningen bedömer att ett bostadsbyggande skulle kunna vara aktuellt ska relevanta aktörer sammanföras i syfte att realisera bostadsbyggandet.

Uppdraget består av två delar. Den första delen, som redovisas i det här betänkandet, består av en inventering och utredningens bedömning. Den andra delen av uppdraget utgörs av en förhandlingsfas.

Har kommit fram till att man ska arbeta vidare med och verka för överlåtelser av cirka 65 fastigheter. Det är svårt att ange hur många bostäder som skulle kunna uppföras om fastigheterna faktiskt kommer i kommunernas ägo, men man uppskattar att det kan röra sig om cirka 21 000 bostäder som skulle kunna byggas. Det finns en stor variation i kommunernas bedömningar när det gäller den tidpunkt då bostäder kan vara färdigställda. Variationen sträcker sig från år 2019/2020 till år 2040/2050.

Särskild utredare: Elisabeth Nilsson

Köp utredningen och ta del av analyser och bedömningar!