Bläddra

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Bostadsrätten i initial- och övergångsskeden

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om upplåtelser i samband med nyproduktion och de avtalsinstrument som förekommer på bostadsrättsmarknaden. Förhållanden som påverkar förvärvsmöjligheter av bostadsrätt, bl.a. medlemskapsprövningen, belyses, liksom särskilda typer av stadgevillkor. Förhandsavtal behandlas i ett av bidragen. Även ansvarsfrågor för både styrelse och enskilda i samband med överlåtelse av bostadsrätt tas upp.

HDK är en ideell förening som är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL), Juridiska fakulteten på Stockholms universitet.

INNEHÅLL

Förhandsavtal, upplåtelse och tillträde vid nyproduktion av bostadsrätter
Håkan Julius

Bostadsrättens och upplåtelseavtalets rättsliga natur
Erika P Björkdahl

Något om framtida medlemmars intresse och SAS-principen i ljuset av NJA 2013 s. 117
Jessica Östberg

Juridiska personers möjligheter att förvärva lägenheten med bostadsrätt vid ombildning
Haymanot Baheru

Medlemskap i bostadsrättsförening – några vägledande avgöranden
Kazimir Åberg

Stadgevillkor för medlemskap i bostadsrättsförening vid övergång av bostadsrätt – särskilt om ålderklausuler
Jonny Flodin

Ansvaret vid överlåtelse av bostadsrätt
Jori Munukka