Bläddra

Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sandra Smidt tar med läsaren på resa i Brunerland och visar oss de centrala tankarna hos Jerome Bruner, vars verk spänner över nästan ett sekel. Bruners innovativa principer för barns tidiga lärande och för hur vuxna interagerar med små barn och lär dem saker tas här upp i vardagliga ordalag, liksom kopplingen mellan honom och andra viktiga tänkare.

Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling är en bok av samma slag som Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Efter presentation av några grundläggande tankar hos Bruner diskuterar författaren konsekvenserna för hur vuxna kan lära barn saker och hur barn lär sig. Boken igenom illustreras resonemangen med exempel från förskolan, följande frågor diskuteras:

  • hur barn tillägnar sig språk
  • hur barn gör sin värld begriplig genom narrativ
  • lekens betydelse för lärande
  • kulturens och kontextens betydelse
  • minnets roll
  • vad man bör lära barn: den spiralformade läroplanen
  • hur man bör lära barn: genom att understödja och samspela

Boken tar också upp vad de som arbetar med små barn kan lära av Bruner, och längst bak finns en ordlista till hjälp. Den här fascinerande inblicken i livet och arbetet hos en nyckelfigur inom forskningen om förskolans pedagogik är
viktig läsning för var och en som befattar sig med eller intresserar sig för små och yngre barns lärande och utveckling.