Bläddra

Brus Genrer Elevbok

Kategorier: Språk och lingvistik

Brus Genrer Elevbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
BRUS ger överblick över språket och litteraturen

Med ett noga utvalt innehåll och en tydlig grundstruktur blir BRUS Handboksserien en användbar bas i din undervisning.

BRUS Handboken 2:a upplagan

För att hjälpa eleven att utvecklas som talare, läsare och skribent finns tydliga arbetsområden under rubriker som Argumentera och debattera, Utredande och vetenskapliga texter, Bästa språket. I Handboken finns även guider för bland annat källkritik och bild- och filmanalys.

BRUS Litteraturhandboken

I denna handbok introduceras de litterära epokerna utifrån elva klassiska verk som får representera sin tid. Eleven får följa respektive berättelse genom en närläsning med många citat som visar på det allmänmänskliga i litteraturen genom olika tider. Varje epok avslutas med en uppgiftsdel med diskussions- och skrivuppgifter som tillsammans med läs- och filmtips knyter an till vår egen tid. Skrivuppgifterna tränar genreskrivande och vidareutvecklar de ämnen som lyfts fram i diskussionerna.

BRUS Genrer

Vad är det som gör att jag som läsare direkt uppfattar att en text är argumenterande? Vad måste jag veta om texten för att läsa och tolka den på effektivast möjliga sätt? Och hur blir jag en skickligare skribent?

BRUS Genrer ger svar på de här frågorna genom att guida eleven genom ett antal texter som hör hemma i olika genrer. Målet är att eleven ska bli genremedveten och på det sättet lyckas ännu bättre med språket.

BRUS Greppa texten!

I BRUS Greppa texten! får eleven delta i sju olika experiment som visar hur man tar greppet om texten, förstår den och lär sig mer. Här presenteras lässtrategier som leder fram till att eleven lär sig se sammanhangen.