Bläddra

Butiken : upplevelse, organisation och plats

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher

Butiken : upplevelse, organisation och plats

Kategorier: Detalj- och grossisthandel Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här
Den här boken utforskar butiken som plats för social och kulturell interaktion. Butiken och detaljhandeln står idag inför en rad nya utmaningar som handlar om ökad mobilitet, stordriftsutveckling, etik, mångfald och konsumentinflytande. Butiken har också blivit ett viktigt varumärke där upplevelser betonas alltmer. Vi köper inte längre bara en vara, utan även en upplevelse, en identitet eller en livsstil. Hur skapar butiken mervärde utifrån perspektiv som lokalisering, utformning, personal och kunder? Spelar det någon roll var butiken är placerad och hur blir den tillgänglig för olika grupper?

Läs mer
Butiken - Upplevelse, organisering och plats bidrar med kunskap kring de olika praktiker som möts i fenomenet butik. Läsaren får en god inblick i de utmaningar som är aktuella idag inom detaljhandeln och retail management som kunskapsområde.

Om författarna
Redaktörer för boken är Lena Eskilsson, fil.dr i kultur-geografi och Cecilia Fredriksson, fil.dr i etnologi. Samtliga författare är verksamma vid Institutionen för Service Management i Helsingborg, Lunds universitet.