Bläddra

Byggformler och tabeller

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Byggformler och tabeller

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna bok är avsedd att vara ett hjälpmedel vid undervisning i byggämnen i högskolan, vid byggteknisk utbildning i gymnasieskolan och vuxenutbildning, samt vid fortbildning för yrkesverksamma. Den är också en lätthanterlig handbok vid praktiskt ingenjörsarbete.

I denna elfte upplaga av boken har innehållet omarbetats och anpassats till Eurokoder som från och med år 2011 är obligatoriska vid dimensionering av bärande konstruktioner inom hela EU.