Bläddra

Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Byggkonstruktion 1 Byggnadsstatik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken behandlar den grundläggande byggnadsstatiken och beskriver tillämpningen av mekanikens och elasticitetsteorins lagar för bärande system.

Läs mer
Boken omfattar följande huvudavsnitt: bärande konstruktioner, utformning och verkningssätt, byggnadsstatikens grunder, stångbärverk, statiskt bestämda balkar, statiskt bestämda ramar, statiskt bestämda bågar, deformationsberäkningar, statiskt obestämda konstruktioner, enkla pålgrupper samt lastanalys.
Lösningar till övningsuppgifterna finns på Libers hemsida.


Om författarna
Bengt Langesten var verksam som universitetslektor i byggnadskonstruktion vid högskolan i Gävle.