Bläddra

BZH360 : en småländsk brukshistoria

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Iron, steel & other metal industries
Köp här

BZH360 : en småländsk brukshistoria

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Iron, steel & other metal industries
Köp här

Bruzaholms bruk fyller 360 år 2020 och hör till Sveriges äldsta industriföretag. Det enkla järnbruk som Nils Pädhersson anlade 1660 har med småländsk envishet trotsat naturkatastrofer och kriser. Dagens Bruzaholms bruk är ett modernt specialgjuteri med internationell kundkrets som förvaltar och bygger vidare på sitt historiska arv.

Om författaren: Anders Houltz är docent i teknik- och vetenskapshistoria och verksam som forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria. Hans forskning handlar om näringslivets och industrins historia men också om museer, utställningar, kulturarv och bebyggelse.