Bläddra

Chefskap, ledarskap och medarbetarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation

Chefskap, ledarskap och medarbetarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Chefskap, ledarskap och medarbetarskap tar ett vidgat grepp om ledningsarbete genom att samla och presentera aktuell forskning om dessa tre dimensioner. Författarna visar kopplingarna mellan chefskap, ledarskap och medarbetarskap samt behovet av att betrakta alla tre parallellt. Chefskap, ledarskap och medarbetarskap diskuteras i relation till forskning om makt, ansvar, förändring och kultur – som alla är centrala aspekter när ledning organiseras.

Begreppen chefskap, ledarskap och medarbetarskap sätts också in i ett större sammanhang genom att relatera dem till forskning om fem viktiga trender i dagens samhälle: digitalisering, #metoo-rörelsen och jämställdhet, flexibilisering, samverkan som organiseringsform, samt den globala utmaning som klimatförändringar och frågor om hållbarhet utgör. Boken presenterar därmed kunskap som ger en övergripande förståelse för den komplexitet som genomsyrar dagens arbetsliv och dess ledning.