Bläddra

Civilsamhället och demokratin : en introduktion till hur civilsamhället bidrar till en stark demokrati

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Köp här

Civilsamhället och demokratin : en introduktion till hur civilsamhället bidrar till en stark demokrati

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Köp här
Civilsamhället är en av de viktigaste faktorerna för att långsiktigt säkra den demokrati som vi vill värna. Ungdoms- och folkrörelser, intresseorganisationer, ideella föreningar, trossamfund, kooperativa företag och många andra håller det demokratiska samtalet levande, ser till att fler röster blir hörda och ger människor möjligheter att på sina villkor delta i samhällslivet och utvecklas som aktiva samhällsmedborgare.