Bläddra

Computers & Coding (sex olika böcker)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Computers & Coding (sex olika böcker)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Spännande bredvidläsning om den digitala världen Computers and Coding är en serie böcker på engelska som beskriver och förklarar hur olika saker fungerar i vår digitala värld. Computers and Coding säljs som ett bokpaket om sex olika titlar; How Computers Work, Staying Safe Online, Using Digital Technology, What is Coding?, What is a Database? samt Why are there Different Computer Languages?. I paketet ingår tillgång till digitala övningar och ordlistor att skriva ut. Böcker Det är både naturligt och meningsfullt för eleverna att utveckla sin digitala kompetens på just engelska. Många av termerna som vi använder om digitala företeelser kommer just från det engelska språket! Böckerna beskriver de olika frågorna om datorer och datasäkerhet, programmering och programmeringsspråk och databaser på ett begripligt sätt. De färgglada och detaljerade illustrationerna och det genomtänkta och enkla språket stödjer läsningen av dessa aktuella och moderna faktaböcker. Digitala läromedel För att ytterligare underlätta förståelsen och läsningen har de tryckta böckerna kompletterats med ett digitalt läromedel. I det digitala läromedlet som medföljer bokpaketet finns digitala övningar där de digitala begreppen tränas och eleverna kan kontrollera att de har förstått huvudbudskapet i böckernas innehåll. Det finns också ordlistor till alla sex böcker där viktiga ord har översatts till svenska. Ordlistorna kan läsas digitalt eller skrivas ut. Tips till läraren om hur böckerna och det digitala läromedlet kan användas i klassen ingår också i det digitala läromedlet. Tillgång till det digitala läromedlet fås genom att elever/lärare aktiverar koden på insidan av pärmen. Det digitala läromedlet är tillgängligt under 4 år efter den första aktiveringen och kan användas av eleverna i klassen eller på skolans bibliotek. Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil och aktiveras med koden som finns i elevboken. Digital kompetens och engelska i ett Computers and Coding tränar både digital kompetens och engelska på samma gång, dessutom med digitalt stöd. Det gör detta elevpaket till ett utmärkt komplement till engelskundervisningen. Böckerna och de digitala övningarna kan användas för bredvidläsning, individuellt eller i grupp, eller som relevant och nivåanpassad referenslitteratur när eleverna ska arbeta med olika typer av kunskapsinhämtning och presentationer kring digital kompetens. ÄVEN PÅ SVENSKA Computers and Coding finns också på svenska under namnet DK-böckerna.