Bläddra

Conquer from within

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Conquer from within

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Marknadsstrategi och rekrytering av personal går hand i hand. Denna korta minibok på svenska och engelska beskriver annorlunda tankesätt, dimensioner och strukturer som kan ge stöd vid rekrytering och framtidsplanering. Mentalitet och rädsla är avgörande faktorer som påverkar hur man fattar beslut. Rekrytering behöver ske utifrån det resultat man vill uppnå i framtiden, det räcker inte med traditionella modeller. Kee Bergman är en svensk marknadsstrateg med ett globalt synsätt som innefattar universum, hon har rest runt i världen, i olika branscher och kulturer, och har ett brinnande intresse för människor och konkurrenskraft.