Bläddra

Dags för enkla skatter! : konjunkturrådets rapport 2013

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här

Dags för enkla skatter! : konjunkturrådets rapport 2013

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Köp här
Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen? Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så hög nivå ställer stora krav på utformningen av vårt skattesystem. Skatterna ska upplevas som rättvisa, de ska utformas så att de skapar rätt ekonomiska incitament samtidigt som nivån ska vara tillräckligt hög för att garantera en god kvalitet i den offentliga verksamheten. Årets Konjunkturrådsrapport från SNS presenterar nya förslag för skattesystemets utformning som betonar vikten av enkelhet i hur skattesystemet upplevs av medborgarna. I Konjunkturrådet 2013 deltar Lennart Flood, professor i ekonometri Göteborgs universitet, Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi Göteborgs universitet samt Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi Uppsala universitet