Bläddra

av: Mikael Wokander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skattmasens Manifest är en träffsäker insiderskildring av skattemyndighetens värld. I boken möter läsaren en politiserad organisation, vars taxeringar är långt ifrån likformiga eller rättvisa. Eftersom skatterevisorerna dessutom jobbar på ackord sätts rättssäkerheten ofta ur spel. Samtidigt ger författaren…
Köp här

Isbn: 9789197480031

Utgivningsår: 20041129

Utgivare: Efron & Dotter

Mediatyp: BC

av: Anders Bergeskog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi Offentliga finanser och beskattning Politisk ekonomi
SVERIGES VÄG till högskatteland Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in…
Köp här

Isbn: 9789151904719

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Skattebetalarnas Förening, Pipeline Nordic

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Kulturen & skatten behandlar på ett lättfattligt sätt de olika skatteregler som gäller för kulturverksamhet. Boken riktar sig till film- och tv-producenter, teatrar, gallerier, konstnärer, musiker, låtskrivare, författare och andra som på något sätt underhåller en publik, samt till deras revisorer,…
Köp här

Isbn: 9789187387708

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Amanda Wollstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffande? I den här boken berättas historien som skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i…
Köp här

Isbn: 9789188193056

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Magnus Berg, Hans Fink, Emil Frennberg

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från…
Köp här

Isbn: 9789139014133

Utgivningsår: 20090717

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144002101

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Kindlund, Bo Svensby, Olof Dreij

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Den kompletta redovisningen av person- och företagsbeskattningen med årets alla nyheter t o m besluten från höstriksdagen 2003. Boken innehåller också lagtexthänvisningar, rättsfallsregister och utförligt sakregister. Alla beslut som tas i riksdagen under hösten finns med i denna omfattande handbok och…
Köp här

Isbn: 9789127355217

Utgivningsår: 20040206

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Magnus Linnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Offentliga finanser och beskattning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år. Ska…
Köp här

Isbn: 9789188661104

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Mikaela Sonnerby

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I boken undersöks om bestämmelserna om uttagsbeskattning är utformade i enlighet med den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen. Från och med den 1 januari 2008 är det endast möjligt att uttagsbeskatta helt vederlagsfria överlåtelser. En intressant frågeställning är om bestämmelserna är i överensstämmelse med…
Köp här

Isbn: 9789139015260

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144029054

Utgivningsår: 20030303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Erik Norrman, Niclas Virin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
De senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen – inte minst på internationell nivå – är ytterst svårbemästrade samtidigt som…
Köp här

Isbn: 9789139109273

Utgivningsår: 20070608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Lennart Flood, Katarina Nordblom, Daniel Waldenström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Finns det sätt att ta upp skatt som i större utsträckning bidrar till samhällsekonomisk effektivitet och samtidigt tar hänsyn till inkomstfördelningen? Den offentliga sektorns skatteintäkter uppgår till drygt 1 600 miljarder kronor vilket motsvarar mer än 45 procent av BNP. Att upprätthålla skatteintäkterna på en så…
Köp här

Isbn: 9789186949327

Utgivningsår: 20130114

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029689

Utgivningsår: 20040312

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bertil Wiman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Här behandlas de regler som gäller för företag som är närstående. Självfallet behandlas de regler som avser koncernbildningar av olika slag, men framställningen är vidare än så. I Beskattning av företagsgrupper behandlas reglerna för beskattning av utdelningar inom bolagssektorn, öppna och dolda koncernbidrag och…
Köp här

Isbn: 9789139203131

Utgivningsår: 20020712

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144031248

Utgivningsår: 20060511

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Ta från de rika och ge åt de fattiga… …Robin Hood-skattens grundstruktur bör ligga fast. Däremot föreslås ett stort antal förändringar i uträkningen av kommunernas inkomst- och kostnadsutjämning.Föreslår också att landstingens garanterade skattekraft ska höjas till 115 procent av den s.k.…
Köp här

Isbn: 9789138235751

Utgivningsår: 20110506

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Åsa Hansson, Dan Johansson, Richard Johnsson, Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet. Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel…
Köp här

Isbn: 9789175680620

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Lennart Andersson, Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
FÄLLOR & FEL I PRAKTIKEN vänder sig till dig som arbetar med skatter och som vill vidareutveckla dina kunskaper inom området. Hur undviker du de vanligaste felen och vilka påföljder medför felen? Skattesystemet är oerhört komplicerat och innehåller en stor mängd fallgropar. Reglerna ändras varje år och under…
Köp här

Isbn: 9789170276002

Utgivningsår: 20091130

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Vilka politiska frågor blir viktigast under mandatperioden – och under resten av 2010-talet? Sveriges ledande experter och beslutsfattare samlades i februari 2011 till ett seminarium för att diskutera 2010-talets dominerande politiska frågor. Här sammanfattas diskussionerna under…
Köp här

Isbn: 9789138236628

Utgivningsår: 20120418

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Inga fler momssänkningar! Diskuterar möjligheten att sänka momsen på andra tjänster än de tidigare föreslagna restaurang- och cateringtjänsterna med syftet att öka sysselsättningen.Följande tjänster tas upp: Renovering och reparation av privata bostäder Fönsterputsning och städning i privata hushåll Mindre…
Köp här

Isbn: 9789138236390

Utgivningsår: 20111103

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: , Spencer Bastani

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Vad bestämmer egentligen vilka skatter vi har? De senaste 25 åren har skatterna i Sverige fallit från 51,5 procent till 44,5 procent av BNP. Är detta ett uttryck för politiska val? Eller är det framtvingat av internationell skattekonkurrens? Rapporten “Makten över skatten — optimal beskattning med ett globalt…
Köp här

Isbn: 9789198005349

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Från 1 januari 2010 gäller helt nya regler vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Nya huvudregler införs som förenklar momshanteringen. Det blir också nya undantagsregler, vissa som gäller vid försäljning till både…
Köp här

Isbn: 9789170276125

Utgivningsår: 20091115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144081311

Utgivningsår: 20120419

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039695

Utgivningsår: 20050228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Offentliga finanser och beskattning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdraget har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten är ett…
Köp här

Isbn: 9789138243671

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Christina Sjöstedt Forslund

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt och du får en hel del tips och råd. Fastigheter är det momsområde som innehåller flest särregleringar.…
Köp här

Isbn: 9789176950302

Utgivningsår: 20160930

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
REPRESENTATION är en praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Boken handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation. Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi dagligen i vår frågeservice. Vad är avdragsgillt och vad är inte…
Köp här

Isbn: 9789170277610

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Eva-Lena Ahlqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Alla vill ha rättvisa skatter. Vad som är mest rättvist för alla finns det skäl att fundera över inför en ny skattereform. Grunden för dagens skattesystem lades för 30 år sedan. Mycket har ändrats sedan dess, både i Sverige och i omvärlden. Konkurrensen har blivit mycket hårdare och mer global och gäller både…
Köp här

Isbn: 9789188849274

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Huvudsyftet med hållbarhetsbedömningar är att se indikationer på att de offentliga finanserna är ohållbara på lång sikt. Rent konkret är uppgiften att försöka uppskatta om inkomsterna eller utgifterna kan komma att förändras så att den offentliga sektorns budget över tiden inet går…
Köp här

Isbn: 9789138241530

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lotta Björklund Larsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Svart arbete, informal purchases of work, is a widely debated societal phenomenon in Sweden. It is often seen as detrimental to contemporary welfare society, eroding taxpaying morals, fair competition and solidarity with fellow citizens. Acknowledged as wrong, it is in many instances also an acceptable and commonplace…
Köp här

Isbn: 9789186071325

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
TRAKTAMENTE handlar om skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor. Traktamentet är avsett att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor och kan under vissa förutsättningar vara skattefritt medan det i andra fall är skattepliktigt. I boken beskrivs utförligt vilka krav som måste vara…
Köp här

Isbn: 9789170277948

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skatter 2007 – pension och försäkring innehåller en översiktlig beskrivning av inkomst- och förmögenhetsskattereglerna, vilka illustreras genom exempel på skatteberäkningar. I boken behandlas dessutom ingående personförsäkring i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende, liksom pensionsförsäkring som beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789144040301

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC