Bläddra

av: Mikael Wokander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skattmasens Manifest är en träffsäker insiderskildring av skattemyndighetens värld. I boken möter läsaren en politiserad organisation, vars taxeringar är långt ifrån likformiga eller rättvisa. Eftersom skatterevisorerna dessutom jobbar på ackord sätts rättssäkerheten ofta ur spel. Samtidigt ger författaren…
Köp här

Isbn: 9789197480031

Utgivningsår: 20041129

Utgivare: Efron & Dotter

Mediatyp: BC

av: Anders Bergeskog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi Offentliga finanser och beskattning Politisk ekonomi
SVERIGES VÄG till högskatteland Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in…
Köp här

Isbn: 9789151904719

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Skattebetalarnas Förening, Pipeline Nordic

Mediatyp: BC

av: Mikaela Sonnerby

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I boken undersöks om bestämmelserna om uttagsbeskattning är utformade i enlighet med den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen. Från och med den 1 januari 2008 är det endast möjligt att uttagsbeskatta helt vederlagsfria överlåtelser. En intressant frågeställning är om bestämmelserna är i överensstämmelse med…
Köp här

Isbn: 9789139015260

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Kulturen & skatten behandlar på ett lättfattligt sätt de olika skatteregler som gäller för kulturverksamhet. Boken riktar sig till film- och tv-producenter, teatrar, gallerier, konstnärer, musiker, låtskrivare, författare och andra som på något sätt underhåller en publik, samt till deras revisorer,…
Köp här

Isbn: 9789187387708

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Inga fler momssänkningar! Diskuterar möjligheten att sänka momsen på andra tjänster än de tidigare föreslagna restaurang- och cateringtjänsterna med syftet att öka sysselsättningen.Följande tjänster tas upp: Renovering och reparation av privata bostäder Fönsterputsning och städning i privata hushåll Mindre…
Köp här

Isbn: 9789138236390

Utgivningsår: 20111103

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Åsa Hansson, Dan Johansson, Richard Johnsson, Nils Karlson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Är dagens skattenivå rimlig i ett ekonomiskt och normativt perspektiv? Om inte, vad bör i så fall göras åt saken? Dessa frågor utgör utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Skatter och värdighet. Den ena huvudtesen är att skatterna motverkar arbetsdelning och sysselsättning. Att många av oss sysslar med fel…
Köp här

Isbn: 9789175680620

Utgivningsår: 20040427

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag, Ratio

Mediatyp: BB

av: Ulf Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Från 1 januari 2010 gäller helt nya regler vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Nya huvudregler införs som förenklar momshanteringen. Det blir också nya undantagsregler, vissa som gäller vid försäljning till både…
Köp här

Isbn: 9789170276125

Utgivningsår: 20091115

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144081311

Utgivningsår: 20120419

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144039695

Utgivningsår: 20050228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Offentliga finanser och beskattning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdraget har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten är ett…
Köp här

Isbn: 9789138243671

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: , Spencer Bastani

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Vad bestämmer egentligen vilka skatter vi har? De senaste 25 åren har skatterna i Sverige fallit från 51,5 procent till 44,5 procent av BNP. Är detta ett uttryck för politiska val? Eller är det framtvingat av internationell skattekonkurrens? Rapporten “Makten över skatten — optimal beskattning med ett globalt…
Köp här

Isbn: 9789198005349

Utgivningsår: 20140703

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
REPRESENTATION är en praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Boken handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation. Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi dagligen i vår frågeservice. Vad är avdragsgillt och vad är inte…
Köp här

Isbn: 9789170277610

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Eva-Lena Ahlqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Alla vill ha rättvisa skatter. Vad som är mest rättvist för alla finns det skäl att fundera över inför en ny skattereform. Grunden för dagens skattesystem lades för 30 år sedan. Mycket har ändrats sedan dess, både i Sverige och i omvärlden. Konkurrensen har blivit mycket hårdare och mer global och gäller både…
Köp här

Isbn: 9789188849274

Utgivningsår: 20190508

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Huvudsyftet med hållbarhetsbedömningar är att se indikationer på att de offentliga finanserna är ohållbara på lång sikt. Rent konkret är uppgiften att försöka uppskatta om inkomsterna eller utgifterna kan komma att förändras så att den offentliga sektorns budget över tiden inet går…
Köp här

Isbn: 9789138241530

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lotta Björklund Larsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Svart arbete, informal purchases of work, is a widely debated societal phenomenon in Sweden. It is often seen as detrimental to contemporary welfare society, eroding taxpaying morals, fair competition and solidarity with fellow citizens. Acknowledged as wrong, it is in many instances also an acceptable and commonplace…
Köp här

Isbn: 9789186071325

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
TRAKTAMENTE handlar om skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor. Traktamentet är avsett att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor och kan under vissa förutsättningar vara skattefritt medan det i andra fall är skattepliktigt. I boken beskrivs utförligt vilka krav som måste vara…
Köp här

Isbn: 9789170277948

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skatter 2007 – pension och försäkring innehåller en översiktlig beskrivning av inkomst- och förmögenhetsskattereglerna, vilka illustreras genom exempel på skatteberäkningar. I boken behandlas dessutom ingående personförsäkring i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende, liksom pensionsförsäkring som beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789144040301

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138323656

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Från 1 januari 2010 gäller helt nya regler vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Nya huvudregler införs som förenklar momshanteringen. Det blir också nya undantagsregler, vissa som gäller vid försäljning till både…
Köp här

Isbn: 9789170278303

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071589

Utgivningsår: 20110225

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Jan Kleerup, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Inriktningen på denna bok är i…
Köp här

Isbn: 9789139009221

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144001937

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christina Grape, Jan B. Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Momshandboken beskriver vanligt förekommande momsfrågor på det kommunala området. Den vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. Det kan vara ekonomi- och redovisningsansvariga, personer som arbetar med fakturahantering eller leverantörsreskontra eller de som arbetar med fastighets-…
Köp här

Isbn: 9789172511491

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Lena Hiort af Ornäs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Boken innehåller de svenska lagar och den EG-rättsliga normgivning som behövs för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Den innehåller både materiella regler och förfarandelagstiftning. Författningssamlingen lämpar sig för skattekonsulter, revisorer, studenter, domare och andra som arbetar med mervärdesskatt. Den är…
Köp här

Isbn: 9789139012375

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Innehåller den nya skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244), och förordningen (SFS 2011:1261) i sin lydelse den 1 januari 2012. De författningar som upphävts i samband med den nya lagstiftningen är fortfarande till viss del gällande enligt övergångsbestämmelserna. De återges därför i sin lydelse den 31 december 2011.
Köp här

Isbn: 9789186525705

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Amanda Wollstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffande? I den här boken berättas historien som skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i…
Köp här

Isbn: 9789188193056

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Magnus Berg, Hans Fink, Emil Frennberg

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från…
Köp här

Isbn: 9789139014133

Utgivningsår: 20090717

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144002101

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Peter Kindlund, Bo Svensby, Olof Dreij

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Den kompletta redovisningen av person- och företagsbeskattningen med årets alla nyheter t o m besluten från höstriksdagen 2003. Boken innehåller också lagtexthänvisningar, rättsfallsregister och utförligt sakregister. Alla beslut som tas i riksdagen under hösten finns med i denna omfattande handbok och…
Köp här

Isbn: 9789127355217

Utgivningsår: 20040206

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Daniel Waldenström, Spencer Bastani, Åsa Hansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Offentliga finanser och beskattning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mycket har hänt med kapitalbeskattningen sedan den stora skattereformen 1991. Grundprinciper om likformighet och enhetlighet har i hög grad övergetts och kapital beskattas i dag på flera olika sätt. Under samma period har kapitaltillgångarnas värde vuxit i hela västvärlden, även i Sverige. Denna tillväxt skapar…
Köp här

Isbn: 9789188637000

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029054

Utgivningsår: 20030303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Magnus Linnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Offentliga finanser och beskattning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år. Ska…
Köp här

Isbn: 9789188661104

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB