Bläddra

av: Mikael Wokander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skattmasens Manifest är en träffsäker insiderskildring av skattemyndighetens värld. I boken möter läsaren en politiserad organisation, vars taxeringar är långt ifrån likformiga eller rättvisa. Eftersom skatterevisorerna dessutom jobbar på ackord sätts rättssäkerheten ofta ur spel. Samtidigt ger författaren…
Köp här

Isbn: 9789197480031

Utgivningsår: 20041129

Utgivare: Efron & Dotter

Mediatyp: BC

av: Anders Bergeskog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi Offentliga finanser och beskattning Politisk ekonomi
SVERIGES VÄG till högskatteland Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in…
Köp här

Isbn: 9789151904719

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Skattebetalarnas Förening

Mediatyp: BC

av: Erik Norrman, Niclas Virin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
De senaste åren har en internationell trend varit att sänka bolagsskatten. Denna bok går igenom bl.a. juridiska och ekonomiska problem med denna beskattning. De juridiska och praktiska problemen med bolagsbeskattningen – inte minst på internationell nivå – är ytterst svårbemästrade samtidigt som…
Köp här

Isbn: 9789139109273

Utgivningsår: 20070608

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Anna Molin, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
TRAKTAMENTE handlar om skattereglerna för anställda och företagare i samband med tjänsteresor. Traktamentet är avsett att täcka ökade levnadskostnader vid tjänsteresor och kan under vissa förutsättningar vara skattefritt medan det i andra fall är skattepliktigt. I boken beskrivs utförligt vilka krav som måste vara…
Köp här

Isbn: 9789170277948

Utgivningsår: 20121105

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Magnus Berg, Hans Fink, Emil Frennberg

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Fastighetsmoms är en praktiskt orienterad bok för alla som berörs av de många momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag, fastighetsbolag, den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Fastighetsmoms belyser momsreglerna på fastighetsområdet från…
Köp här

Isbn: 9789139014133

Utgivningsår: 20090717

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikaela Sonnerby

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I boken undersöks om bestämmelserna om uttagsbeskattning är utformade i enlighet med den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen. Från och med den 1 januari 2008 är det endast möjligt att uttagsbeskatta helt vederlagsfria överlåtelser. En intressant frågeställning är om bestämmelserna är i överensstämmelse med…
Köp här

Isbn: 9789139015260

Utgivningsår: 20101025

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Peter Englund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Bostaden är av flera skäl viktig för oss alla. Hur bostäder beskattas har stor betydelse för både bostadspriser och boendekostnader, vilket i sin tur påverkar fördelningen av inkomst och förmögenhet. Skatten på bostäder tillhör därmed de mest kontroversiella delarna av skattesystemet.   I denna rapport tar…
Köp här

Isbn: 9789188637475

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Kulturen & skatten behandlar på ett lättfattligt sätt de olika skatteregler som gäller för kulturverksamhet. Boken riktar sig till film- och tv-producenter, teatrar, gallerier, konstnärer, musiker, låtskrivare, författare och andra som på något sätt underhåller en publik, samt till deras revisorer,…
Köp här

Isbn: 9789187387708

Utgivningsår: 20161123

Utgivare: FAR Akademi

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144031248

Utgivningsår: 20060511

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
REPRESENTATION är en praktiskt inriktad skattehandbok för företag och anställda. Boken handlar om de många gånger svårtolkade skattereglerna om extern och intern representation. Att representationsfrågorna ställer till problem ute på företagen märker vi dagligen i vår frågeservice. Vad är avdragsgillt och vad är inte…
Köp här

Isbn: 9789170277610

Utgivningsår: 20120131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Huvudsyftet med hållbarhetsbedömningar är att se indikationer på att de offentliga finanserna är ohållbara på lång sikt. Rent konkret är uppgiften att försöka uppskatta om inkomsterna eller utgifterna kan komma att förändras så att den offentliga sektorns budget över tiden inet går…
Köp här

Isbn: 9789138241530

Utgivningsår: 20141007

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Lotta Björklund Larsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Svart arbete, informal purchases of work, is a widely debated societal phenomenon in Sweden. It is often seen as detrimental to contemporary welfare society, eroding taxpaying morals, fair competition and solidarity with fellow citizens. Acknowledged as wrong, it is in many instances also an acceptable and commonplace…
Köp här

Isbn: 9789186071325

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Johan Gustafsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Vi betalar en stor del av vår lön i skatt. En polis eller en sjuksköterska betalar mer än halva sin lön i skatt om man lägger ihop alla skatter och avgifter. Det är mycket och vi borde kunna förvänta oss att våra skattepengar hanteras med samma varsamhet som om vi hade spenderat dem själva. Men allt för mycket pengar…
Köp här

Isbn: 9789188849601

Utgivningsår: 20200304

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Bo-Göran Jansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Skatter 2007 – pension och försäkring innehåller en översiktlig beskrivning av inkomst- och förmögenhetsskattereglerna, vilka illustreras genom exempel på skatteberäkningar. I boken behandlas dessutom ingående personförsäkring i inkomst- och förmögenhetsskattehänseende, liksom pensionsförsäkring som beskrivs…
Köp här

Isbn: 9789144040301

Utgivningsår: 20070322

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138323656

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
UTLANDSMOMS är boken för alla som handlar med varor eller tjänster med andra länder. Från 1 januari 2010 gäller helt nya regler vid internationella köp och försäljningar av tjänster. Nya huvudregler införs som förenklar momshanteringen. Det blir också nya undantagsregler, vissa som gäller vid försäljning till både…
Köp här

Isbn: 9789170278303

Utgivningsår: 20130320

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Amanda Wollstad, Anders Ydstedt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Det är nu över tio år sedan förmögenhetsskatten avskaffades och mer än 15 år sedan arvs- och gåvoskatten togs bort. Många verkar dock ha glömt varför en enig riksdag avskaffade arvs- och gåvoskatten, och varför nästan alla länder avskaffat förmögenhetsskatten.   I boken berättas historien om de skadliga skatterna på…
Köp här

Isbn: 9789188849618

Utgivningsår: 20200320

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144071589

Utgivningsår: 20110225

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Jan Kleerup, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EG-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Boken är en uppföljare till boken ”Handbok i mervärdeskatt” (Kleerup/Melz, Juristförlaget 1992). Utmärkande för den boken var kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Inriktningen på denna bok är i…
Köp här

Isbn: 9789139009221

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144001937

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mattias Dahlberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Europeisk företagsbeskattning genomgår stora förändringar. Det handlar till stor del om att skydda bolagsskattebaserna. Tillsammans medOECD och G20 bedrivs i detta syfte ett arbete kallat Base Erosion and ProfitShifting. Inom EU har det resulterat i det så kallade skatteflyktsdirektivetfrån 2016. I Sverige har det…
Köp här

Isbn: 9789188637246

Utgivningsår: 20191129

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Grape, Jan B. Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Momshandboken beskriver vanligt förekommande momsfrågor på det kommunala området. Den vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. Det kan vara ekonomi- och redovisningsansvariga, personer som arbetar med fakturahantering eller leverantörsreskontra eller de som arbetar med fastighets-…
Köp här

Isbn: 9789172511491

Utgivningsår: 20160815

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Eleonor Alhager, Lena Hiort af Ornäs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Boken innehåller de svenska lagar och den EG-rättsliga normgivning som behövs för praktiskt arbete med mervärdesskatt. Den innehåller både materiella regler och förfarandelagstiftning. Författningssamlingen lämpar sig för skattekonsulter, revisorer, studenter, domare och andra som arbetar med mervärdesskatt. Den är…
Köp här

Isbn: 9789139012375

Utgivningsår: 20070326

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Innehåller den nya skatteförfarandelagen (SFS 2011:1244), och förordningen (SFS 2011:1261) i sin lydelse den 1 januari 2012. De författningar som upphävts i samband med den nya lagstiftningen är fortfarande till viss del gällande enligt övergångsbestämmelserna. De återges därför i sin lydelse den 31 december 2011.
Köp här

Isbn: 9789186525705

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anders Ydstedt, Amanda Wollstad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Det är nu tio år sedan arvs- och gåvoskatten avskaffades av en enig riksdag. Hur gick det till? Varför var alla riksdagspartier för avskaffande? I den här boken berättas historien som skatterna, spelet kring avskaffandet och följderna det fick för svenska företagare och svenskt näringsliv. Dessutom ges en utblick i…
Köp här

Isbn: 9789188193056

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144002101

Utgivningsår: 20060309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jacob Lundberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Varje gång vi handlar, arbetar, sparar, reser eller köper bostad betalar vi skatt. För en vanlig svensk löntagare handlar det om hälften av inkomsten. Vad betyder det för samhällets välstånd? För jobben, klimatet och välfärden? JACOB LUNDBERG är doktor i nationalekonomi och chefsekonom vid Timbro. 
Köp här

Isbn: 9789177032304

Utgivningsår: 20210603

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Peter Kindlund, Bo Svensby, Olof Dreij

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Den kompletta redovisningen av person- och företagsbeskattningen med årets alla nyheter t o m besluten från höstriksdagen 2003. Boken innehåller också lagtexthänvisningar, rättsfallsregister och utförligt sakregister. Alla beslut som tas i riksdagen under hösten finns med i denna omfattande handbok och…
Köp här

Isbn: 9789127355217

Utgivningsår: 20040206

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Daniel Waldenström, Spencer Bastani, Åsa Hansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Offentliga finanser och beskattning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mycket har hänt med kapitalbeskattningen sedan den stora skattereformen 1991. Grundprinciper om likformighet och enhetlighet har i hög grad övergetts och kapital beskattas i dag på flera olika sätt. Under samma period har kapitaltillgångarnas värde vuxit i hela västvärlden, även i Sverige. Denna tillväxt skapar…
Köp här

Isbn: 9789188637000

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029054

Utgivningsår: 20030303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mats Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Offentliga finanser och beskattning
Staten och kapitalet utkom för första gången 1998. Boken analyserar relationen mellan finansmarknaden, dess aktörer och staten. Den ger också en övergripande bild av det svenska finansiella systemets utveckling i allmänhet, med särskild tonvikt på 1900-talet. I ett nytt förord tittar författaren Mats Larsson på vad som…
Köp här

Isbn: 9789198516081

Utgivningsår: 20210310

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BC

av: Magnus Linnarsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Offentliga finanser och beskattning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern företeelse, utan en fråga med lång historia. I boken belyser författaren hur svenska politiker debatterat frågan under 400 år. Ska…
Köp här

Isbn: 9789188661104

Utgivningsår: 20170830

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB