Bläddra

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
I denna omarbetade upplaga beskrivs hur examensarbeten baserade på analys av olika former av litteratur och andra texter genomförs. Boken struktureras i två delar. I del I behandlas förberedelser för analysarbetet. I del II presenteras praktiskt genomförande i form av sex modeller för litteraturbaserade examensarbeten (från analys av forskningsartiklar till analys av berättelser).

Boken är inriktad på examensarbeten i huvudområdet omvårdnad, men innehållet är applicerbart inom närliggande områden.