Bläddra

Datakommunikation och nätverk

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Datakommunikation och nätverk

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Sedan den första webbläsaren lanserades 1993 har vårt sätt att skaffa information och kommunicera med varandra förändrats radikalt. Smarta mobiler och läsplattor har ändrat vårt beteendemönster. Ett globalt datanätverk – Internet – gör detta möjligt. Grunden för detta bygger på olika sätt för enheter att kunna skicka data, ettor och nollor, mellan varandra, direkt eller med hjälp av olika typer kanaler och nätverk för datakommunikation.

Datakommunikation och nätverk ger en heltäckande och lättillgänglig redogörelse av modern datakommunikation. Boken är ett alternativ till internationella textböcker i ämnet, innehållet speglar kunskapsbehovet hos yrkesverksamma ingenjörer och ger de kunskaper som krävs på ett pedagogiskt och kärnfullt sätt. Boken innehåller förutom övningar även lästips och hänvisningar för den som vill söka fördjupning.

Boken innehåller bland annat:
•  Från information till paket, bitar och signaler och tillbaka igen
•  Ethernet och WiFi
•  OSI-modellen och TCP/IP-protokollen
•  Paketväxling och routing
•  Datasäkerhet
•  Cellulära nät med kort introduktion till 5G
•  Internet of things (IoT).

Datakommunikation och nätverk lämpar sig för kurser i ämnet vid ingenjörsutbildningar alternativt till praktiskt inriktade utbildningar inom data och nätverk.