Bläddra

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Facit innehåller svar på frågor och övningar från arbetsboken.
Köp här

Isbn: 9789173793674

Utgivningsår: 20171016

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Ulf Jonas Björk

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Internet: allmänt It: allmänt
Hur fungerar internet? Nätverksteknikens grundstenar är en komplett teoretisk grundkurs inom nätverksteknologi och kräver inga förkunskaper. Boken bygger på en väl beprövad pedagogik som fångar upp alla elever och studenter – stark som svag, erfaren som nybörjare.Nätverksteknikens grundstenar är till största del…
Köp här

Isbn: 9789144154862

Utgivningsår: 20210726

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Maria Kihl Palm, Jens A. Andersson

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Sedan den första webbläsaren lanserades 1993 har vårt sätt att skaffa information och kommunicera med varandra förändrats radikalt. Smarta mobiler och läsplattor har ändrat vårt beteendemönster. Ett globalt datanätverk – Internet – gör detta möjligt. Grunden för detta bygger på olika sätt för enheter att…
Köp här

Isbn: 9789144135021

Utgivningsår: 20200102

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Ett läromedel för kursen Dator- och Nätverksteknik. Läromedlet är skrivet för att ge en djupare kunskap inom datorteknik. Läroboken som är på ca 300 sidor. Den nya versionen av boken V2017 är anpassad till Windows 10. Boken är spiralbunden, tryckt i färg och har vårt smidiga format 16×22,5 cm.
Köp här

Isbn: 9789173793650

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Ett läromedel för kursen Dator- och Nätverksteknik. Läromedlet är skrivet för att ge en djupare kunskap inom datorteknik.
Köp här

Isbn: 9789173793681

Utgivningsår: 20171031

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Läroboken som är på ca 280 sidor inleds med ett kapitel som tar upp grunderna inom nätverksteknik, utrustning, protokoll och adressering. Därefter följer ett kapitel med installation av, samt grunderna i Windows Server 2008. Efter detta tar vi upp installation av Active Directory, hantering av användarkonton, grupper,…
Köp här

Isbn: 9789173791953

Utgivningsår: 20120520

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789144034140

Utgivningsår: 20040512

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Läroboken som är på ca 330 sidor omfattar Persondatorer, Operativsystem, Windows 7 samt nätverksteknik. Dessutom ingår en komplett grundkurs i Linux Ubuntu 10.
Köp här

Isbn: 9789173791830

Utgivningsår: 20120425

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Arbetsboken innehåller kontrollfrågor, instuderingsfrågor och praktiska övningar.
Köp här

Isbn: 9789173793667

Utgivningsår: 20171016

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Valentino Berti, Mats Björkman, Lars-Åke Nordén, Anders Lindgren

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Denna bok ger en bred introduktion till datakommunikation i allmänhet och internetteknologi i synnerhet. Vad Internet är beror helt på vem du frågar, och detsamma gäller ämnet datakommunikation. Från att ha varit ett specialämne som studenter möjligtvis läste i årskurs 3 eller 4 på datatekniska universitetsutbildningar…
Köp här

Isbn: 9789147052110

Utgivningsår: 20120904

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Stefan Ramsö

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Microsoft (Windows) operativsystem Moln-tjänster Operativsystem
Microsoft Dynamics AX, tidigare kallad AX7, innehåller en mängd nyheter och är ett tydligt steg i utvecklingen mot avancerade molnbaserade affärssystem. Förutom ett helt nytt användargränssnitt innebär också nya AX en övergång till BI-funktionalitet baserad på Power BI, en helt ny integrationsplattform baserad på Data…
Köp här

Isbn: 9789176116234

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Consilior

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Arbetsboken innehåller kontrollfrågor, instuderingsfrågor samt många rikligt med praktiska övningar.
Köp här

Isbn: 9789173791960

Utgivningsår: 20120520

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789185437030

Utgivningsår: 20070516

Utgivare: Skandinaviska databöcker

Mediatyp: BE

av: Lars Franzon

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Datornätverk och kommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
IT-kartan Kartan, verkligheten och framgångsrik IT-kommunikation En guidebok i modernt och värdeskapande förändringsarbete inom IT, digitalisering, strategi- och affärsutveckling. För vd, IT-chef, CIO, ledningsgrupp, styrgrupp eller styrelse som har bestämt sig för att förändra Du ska läsa den här boken om du -Ansvarar…
Köp här

Isbn: 9789163999918

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Thelin

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
Arbetsboken innehåller kontrollfrågor, instuderingsfrågor och praktiska övningar.
Köp här

Isbn: 9789173791847

Utgivningsår: 20120425

Utgivare: Thelin Förlag

Mediatyp: BE

av: Jack-Benny Persson

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik WAP-nätverk och applikationer
Docker från grunden lär dig allt du behöver för att komma igång med Docker på egen hand. Du lär dig alltifrån vad Docker är, hur du startar och stoppar containrar, hur du paketerar egna program i avbilder, hur du bygger ett eget Docker-register till hur du sätter upp tjänster på datorn med Docker. Du lär dig även att…
Köp här

Isbn: 9789198330069

Utgivningsår: 20211011

Utgivare: CyberInfo Sverige

Mediatyp: BC

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
I promemorian lämnas huvudsakligen förslag för genomförande av de uppdaterade EU-direktiven som ligger till grund för regleringen inom området för elektronisk kommunikation. Mot bakgrund av detta föreslås i allt väsentligt ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) men också i marknadsföringslagen…
Köp här

Isbn: 9789138234020

Utgivningsår: 20100720

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tobias Edvardsson, David Frydlinger

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Moln-tjänster
Vilka juridiska hinder eller begränsningar finns för företag som vill köpa eller börja leverera molntjänster (cloud computing)? Om en tvist uppstår mellan en svensk molntjänstköpare och en utländsk leverantör: vilket lands lag ska tillämpas och vilka domstolar får avgöra tvisten? Går det att köpa molntjänster och…
Köp här

Isbn: 9789139017134

Utgivningsår: 20131015

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Antoni Lacinai, Micke Darmell

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning Virtualisering
Många organisationer kämpar med hur de ska kommunicera och leda team som är utspridda på olika platser och ibland i olika tidszoner. Virtuella möten är en naturlig och central del av vår tids kommunikation och ledarskap. Vad skiljer då ett vanligt fysiskt möte från ett virtuellt? Vad är gemensamt? Och vad finns det för…
Köp här

Isbn: 9789174633948

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144038070

Utgivningsår: 20050314

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Ramsö, Anders Axelsson

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik
De förändringsbehov som företag står inför, tillsammans med komplexiteten i integration mellan IT-system och åtkomsten av dem, ställer en helt ny typ av krav på de som levererar IT. Frågor kring IT-arkitektur betyder allt mer för företagens förmåga att realisera sin affär, och därmed växer behovet fram för en helt ny…
Köp här

Isbn: 9789175752563

Utgivningsår: 20140115

Utgivare: Consilior

Mediatyp: BC

av: Alexander Hedlund, Inger Gran, Anders Brännfors, Mikael Carlsson, Bengt Höjer, Ulf Berglund, Lars Perhard, Mette Engström

Kategorier: Datornätverk och kommunikation Informationsteknik Moln-tjänster
Cloud Swedens Guide till Molnet -Tänk om ditt företag eller organisation kunde producera IT flexiblare och till lägre kostnad än tidigare! -Tänk att dessutom kunna skapa utrymme för att transformera IT-avdelningen till en affärsdrivande innovationspartner, kapabel att leverera konkurrensfördelar till din…
Köp här

Isbn: 9789198039702

Utgivningsår: 20120827

Utgivare: Cloud Sweden

Mediatyp: BC