Bläddra

Datakommunikation – TCP/IP

Kategorier: Informationsteknik
Köp här

Datakommunikation – TCP/IP

Kategorier: Informationsteknik
Köp här
Läs mer
Datakommunikation - med TCP/IP är avsedd för nybörjaren och ger en bred orientering över grundläggande tekniska termer, funktioner och fackuttryck inom datakommunikation. Den behandlar olika kommunikationsutrustningar, modem, standarder, protokoll, nät och nättjänster, Internet och lokala nät. Denna upplaga har utökats med mer information om TCP/IP.
Boken är i första hand avsedd för lärarledd undervisning men kan också användas som uppslags- och referensbok.