Bläddra

Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete : dataskyddsrambeslutet : Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter. SOU 2011:20

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete : dataskyddsrambeslutet : Europolanställdas befattning med hemliga uppgifter. SOU 2011:20

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Nya lagar för utbyte av personuppgifter över EU-gränserna

Föreslår en ny lag som ska reglera utbytet av personuppgifter i olika dataregister när Polisen, Kustbevakningen, Åklagarväsendet, Skatteverket och Tullverket samt andra rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheter samarbetar över gränserna. Dessutom föreslås en lag som reglerar svenska medborgares hantering av hemligstämplade personuppgifter när de är anställda av Europol.
Lagförslagen anknyter till bestämmelserna i EU:s rambeslut 2008/977/RIF - det s.k. dataskyddsrambeslutet.