Bläddra

av:Cecilia Magnusson Sjöberg, Helena Andersson, Tobias Edvardsson, Gustaf Johnssén, Mark Klamberg, Staffan Malmgren, Peter Nordbeck, Anna Nordén, Dan Svantesson, Mikael Vall, Daniel Westman, Sören Öman

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Särskilda rättsområden
Juridiken och tekniken befinner sig i ett ömsesidigt beroende­förhållande. Behovet av ett juridiskt förhållningssätt till digitali­seringen gör sig alltmer påmint. När denna fjärde upplaga skrivs har coronaviruset fortsatt grepp om samhället. Flera aspekter på rättsinformatik aktualiseras under pandemin. Det gäller…
Köp här

Isbn: 9789144139906

Utgivningsår:20210112

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med…
Köp här

Isbn: 9789139020301

Utgivningsår:20210331

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Sören Öman

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Detta är en nyskriven och omfattande kommentar till EU:s dataskyddsförordning (2016/679) GDPR. Förordningen kommenteras artikel för artikel på traditionellt sätt. Även den kompletterande svenska s.k. dataskyddslagen (2018:218) kommenteras paragraf för paragraf. I verket finns också en utförlig kommentar till…
Köp här

Isbn: 9789139020868

Utgivningsår:20190610

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatik…
Köp här

Isbn: 9789139024064

Utgivningsår:20210825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2020.…
Köp här

Isbn: 9789139209492

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Malin Edmar

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier, e-handel och IT-tjänster. Boken går igenom upphovsrätt, varumärken, domännamn, e-handel, reklamjuridik och inte minst GDPR. Den är full av…
Köp här

Isbn: 9789139023012

Utgivningsår:20210211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Erik Grahn, Susanna Kjällström

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt Integritetsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden
I Sverige finns ingen samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. Anställdas integritetsskydd och dataskyddsförordningen vägleder läsaren i…
Köp här

Isbn: 9789139019213

Utgivningsår:20171122

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind, Andreas Dahlqvist

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningen är en viktig del av vårt rättssamhälle. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av allmänna handlingar, dels de viktigaste reglerna för skydd av…
Köp här

Isbn: 9789147140107

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I RÄTTSINFORMATIK är anpassad till kurser i Rättsinformatik vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället. FÖRFATTNINGSSAMLING I…
Köp här

Isbn: 9789139209447

Utgivningsår:20200824

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag på hur det omarbetade direktiv om öppna data som EU har antagit ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med öppna data ska få ett bättre rättsligt stöd.
Köp här

Isbn: 9789138250945

Utgivningsår:20200915

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Monika Wendleby

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Arbetsboken är ett komplement till Dataskyddsförordningen GDPR: Hantera registrerades rättigheter. Genom marginalhänvisningar är det lätt att hoppa mellan böckerna och varva teori och praktik. Tillsammans skapar böckerna möjlighet till ett djupare lärande inom ett komplext rättsområde. Arbetsboken innehåller tydliga…
Köp här

Isbn: 9789152361061

Utgivningsår:20210121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:David Frydlinger, Tobias Edvardsson, Caroline Olstedt Carlström, Sandra Beyer

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s dataskyddsförordning GDPR tillämpas från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Den omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och övriga organisationer som behandlar personuppgifter. Reglerna ger ett förstärkt skydd vid behandling av personuppgifter, ställer höga krav på tillämparna och…
Köp här

Isbn: 9789139114314

Utgivningsår:20180524

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning. Förslår också att Försvarets materielverk ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige m.m.
Köp här

Isbn: 9789138250983

Utgivningsår:20201012

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Rikard Karlsson Alverhill

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Regler för offentlig verksamhet Särskilda rättsområden
Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt som digitaliseringen leder till ökad effektivitet innebär den nya tekniken ökade risker för den personliga integriteten. I syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av…
Köp här

Isbn: 9789144159973

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Berat Meholli, Jessica Engde

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Socialtjänsten behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete. Dessa personuppgifter är ofta känsliga och måste hanteras noggrant. Genom dataskyddsförordningen är enskilda individer bättre skyddade än tidigare och förordningens uppbyggnad med rättigheter och undantag…
Köp här

Isbn: 9789139023203

Utgivningsår:20220120

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Malin Forsman

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagstiftning om underhållning och media Särskilda rättsområden
Boken förklarar reglerna som rör Internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster och ger en praktisk tillämpning av juridiken på Internet. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats under…
Köp här

Isbn: 9789139016120

Utgivningsår:20111109

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Ds:n lämnas förslag till de författningsändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-förordningarna om SIS. Förslagen innebär bland annat att det införs en ny lag och en ny förordning med kompletterande bestämmelser till…
Köp här

Isbn: 9789138249895

Utgivningsår:20191205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Lena Olsen, Thomas Bull, Jens Forzelius, Carl-Martin Gölstam, Anna Hammarén, Magnus Larsson, Tord Pettersson, Anders Stenlund

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kommunikationsrätt hjälper dig att navigera i det nya medielandskapet. Författarna anlägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett antal rättsområden beaktas, såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation, radio och tv-lagen, upphovsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789147096985

Utgivningsår:20130429

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Hans-Olof Sandén

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.Denna kommentar utgår främst från…
Köp här

Isbn: 9789139116431

Utgivningsår:20181023

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter. Förordningen ersätter dataskyddsdirektivet, som i Sverige har genomförts huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204). I denna promemoria övervägs och föreslås…
Köp här

Isbn: 9789138246238

Utgivningsår:20170609

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Johan Axhamn

Kategorier: Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Den digitala utvecklingen har ökat möjligheterna att samla in, lagra och tillgängliggöra material i databaser. Över tid har det framställts krav på att införa ett särskilt rättsligt skydd för de investeringar som krävs för att upprätta och driva databaser. Inom EU infördes vid mitten av 1990-talet ett sådant särskilt…
Köp här

Isbn: 9789176495612

Utgivningsår:20170126

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
En översyn av lagstiftningen för att säkerställa att den är anpassad till den tekniska och legala utvecklingen. Utredningen föreslår att den särskilda reglering som nu gäller för Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter upphävs och att nya lagar och förordningar införs. En ny reglering…
Köp här

Isbn: 9789138248492

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Kustbevakare och poliser ska hantera personuppgifter på likartat sätt! Föreslår en ny lag som ska reglera Kustbevakningen behandling av personuppgifter och ersätta den nuvarande förordningen på området. Den nya lagen innebär bl.a. en enhetlig reglering av personuppgiftshantering inom brottsbekämpande myndigheter, där…
Köp här

Isbn: 9789138235874

Utgivningsår:20110516

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
FÖRFATTNINGSSAMLING I RÄTTSINFORMATIK är anpassad till kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliserade samhället.Innehållet är aktuellt per den 1 juli…
Köp här

Isbn: 9789139207856

Utgivningsår:20160824

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Uppslagsverk och referensverk
Law in the Era of Artificial Intelligence indudes a collection of papers presented at the 35th Nordic Conference on Law and Information Technology. The Conference was held in Stockholm in November 2020 and had the title ’Law in the Era of Artificial lntelligence’. It examined the manner in which legal…
Köp här

Isbn: 9789188929648

Utgivningsår:20220527

Utgivare: eddy.se ab

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) som ersätter dataskyddsdirektivet (95/46/EG) ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Det innebär att den svenska regleringen om behandling av personuppgifter måste anpassas efter EU:s nya dataskyddsreform. I Ds:n redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga…
Köp här

Isbn: 9789138246467

Utgivningsår:20170704

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Lena Olsen

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Moderna medier som telefoni, radio och tv samt internet kan juridiskt behandlas t.ex. inom ramen för medierätt och rättsinformatik. Man kan emellertid också utgå från kommunikationssamhället, kanske så att en avsändare överför någon form av meddelande via ett medium till en mottagare. Tankesättet förekommer i…
Köp här

Isbn: 9789177370338

Utgivningsår:20180130

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Dataskyddslagstiftning Immaterialrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden Sekretesslagstiftning
Efter dataskyddsreformen (SOU 2017:39, se Relaterade produkter till höger) finns det två grundregelverk för personuppgiftsbehandling: dataskyddsförordningen och brottsdatalagen All personuppgiftsbehandling måste förhålla sig till någon av dem. Personuppgiftsbehandling vid registrering av föreläggande av ordningsbot…
Köp här

Isbn: 9789138247570

Utgivningsår:20180228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag om hur EU:s direktiv om skydd av personuppgifter vid brottsbekämpning, brottmålshantering och straffverkställighet ska genomföras i svensk rätt. En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftning om personuppgiftsbehandling behöver ses över och anpassas. Europeiska…
Köp här

Isbn: 9789138245903

Utgivningsår:20170406

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kursen Rättsinformatik som ges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är att materialetska vara behändigt även vid annan utbildning och praktik somavser juridiken i det digitaliserade samhället. Innehållet är aktuellt perden 1 juli 2016. Rättsfallssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139207863

Utgivningsår:20160824

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Katarina Lappalainen, Cecilia Magnusson Sjöberg

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vidStockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigtäven vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i detdigitaliserade samhället. Författningssamlingen i…
Köp här

Isbn: 9789139026976

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
I Ds:n övervägs och föreslås författningsändringar inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde med anledning av dataskyddsförordningen. De tre registerlagarna för Arbetsförmedlingen, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som finns i dag…
Köp här

Isbn: 9789138246535

Utgivningsår:20170707

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förslag till genomförande av EU-direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett s.k. minimi-harmoniseringsdirektiv och i Ds:n föreslås även vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Det föreslås att…
Köp här

Isbn: 9789138247105

Utgivningsår:20171204

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Rättsliga frågor i hälso- och sjukvården Särskilda rättsområden
Regeringen och riksdagen har kommit överens om att myndighetsregister som omfattar många registrerade och vars innehåll är känsligt särskilt ska regleras i lag. Några av förslagen: Utredningen bedömer att sådan behandling av personuppgifter som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gör ibland faller under den…
Köp här

Isbn: 9789138248287

Utgivningsår:20180629

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga och enskilda verksamheter som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster inom sju skyddsvärda…
Köp här

Isbn: 9789138246023

Utgivningsår:20170503

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Författningssamlingen är anpassad till kursen Rättsinformatik somges på Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Avsikten är attmaterialet ska vara behändigt även vid annan utbildning och praktiksom avser juridiken i det digitaliserade samhället. Författningssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en…
Köp här

Isbn: 9789139208280

Utgivningsår:20170823

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Cecilia Magnusson Sjöberg

Kategorier: IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden
Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2022.…
Köp här

Isbn: 9789139026969

Utgivningsår:20220823

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Dataskyddslagstiftning IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Socialdataskyddsutredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter…
Köp här

Isbn: 9789138246597

Utgivningsår:20170829

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Datasäkerhet Dataskyddslagstiftning Informationsteknik IT-rätt och kommunikationsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen har bland annat haft i uppdrag att kartlägga behovet av att förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt säkerhetskänslig verksamhet utsätts för risker i samband med utkontraktering, upplåtelse och överlåtelse av sådan verksamhet, och föreslå olika förebyggande åtgärder, t.ex.…
Köp här

Isbn: 9789138248782

Utgivningsår:20181130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC