Bläddra

De globala klimat- och miljöhoten : kan de avvärjas?

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

De globala klimat- och miljöhoten : kan de avvärjas?

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Ska mänskligheten avvärja de globala klimat- och miljöhoten krävs snabba och långtgående förändringar av samhället på global nivå. Det räcker inte med klimatsmarta lösningar. Situationen kräver en helt ny klimat-, miljö-, resurs- och fördelningspolitik. Och en ny berättelse som hjälper oss att tolka villkoren för omställningen.

Den här boken erbjuder ett framtidsperspektiv förankrat i den senaste forskningen. Genom att konkretisera frågan om vad som skulle kunna göras stimulerar den till eget tänkande och konstruktiv debatt.

Emin Tengström har varit professor i humanekologi vid Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och Aalborgs universitet.