Bläddra

De osynliga krigarna i fredssamhället : en intervjustudie om svenska utlandsveteraners liv med PTSD, moraliska skador och militära identiteter

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Aspekter av religion Filosofi och religion Krig och försvar Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap Trauma och chock
Köp här

De osynliga krigarna i fredssamhället : en intervjustudie om svenska utlandsveteraners liv med PTSD, moraliska skador och militära identiteter

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Aspekter av religion Filosofi och religion Krig och försvar Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Religion och tro Religiös social etik och religiöst socialt arbete Religiösa institutioner och organisationer Samhälle och samhällsvetenskap Trauma och chock
Köp här
Den långa freden innanför Sveriges gränser är inte synonymt med att det saknas krigsupplevelser och krigstrauman i en svensk kontext. I De osynliga krigarna i fredssamhället ges en sällsynt inblick i svensk militär internationell verksamhet samtidigt som läsaren får en unik och fördjupad förståelse för livet med PTSD. Moralisk skada och andra begrepp används för att ytterligare beskriva komplexiteten. En utlandsveteran med komplex PTSD har ett unikt sammansatt problemkomplex som kan innehålla medicinska, psykologiska, moraliska, existentiella och själsliga dimensioner. I boken diskuteras vad detta kan betyda ur både ett identitets­ och själavårdsperspektiv.