Bläddra

Demografi : befolkningsperspektiv på samhället

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi

Demografi : befolkningsperspektiv på samhället

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Hur har det gått till? Är det för att vi lever längre eller för att vi skaffar fler barn? Är befolkningsökning  positivt eller negativt? Varför domineras vissa befolkningar av  barn medan andra åldras snabbt – och vad blir följderna av detta?

För att svara på dessa frågor krävs demografisk kunskap. Med  den här boken vill vi ge läsaren ökad kunskap om världens befolkningsutveckling med fokus på Sverige. Vi vill ge förståelse för hur befolkningen påverkar samhällets utformning, men också om  hur samhället kan påverka befolkningsutvecklingen.

Boken beskriver befolkningsutvecklingen i ett historiskt  perspektiv men har sitt huvudsakliga fokus på nutida samhällen. Kapitlen tar upp demografins mest centrala processer: barnafödande, dödlighet och migration men även befolkningsstruktur samt parbildning och separationer. Boken presenterar även grundläggande demografiska mått och metoder.

Boken vänder sig till studenter inom främst samhällsvetenskap men även andra som är intresserade av att få en introduktion  till demografi.