Bläddra

av: Josefina Syssner

Kategorier: Befolkning och demografi Lokal styrning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Världens befolkning växer. Enbart i Sverige har vi blivit närmare två miljoner fler sedan 1970-talet. Men det är storstäderna som ökar medan många små kommuner krymper. Och de krymper ojämnt. Centralorterna kan öka i invånarantal medan omlandet avfolkas. Det är i periferin, och i periferins periferi, som…
Köp här

Isbn: 9789188369147

Utgivningsår: 20180824

Utgivare: Dokument Press, Dokument Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789175805139

Utgivningsår: 20110412

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Anders Bolling, Erik Esbjörnsson

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier Sociologi Sociologi och antropologi
Europas södra grannkontinent står inför en enorm omdaning. Nästan hela världens folkökning fram till nästa sekelskifte kommer att äga rum i Afrika. Fyra av tio människor kommer att vara afrikaner och om rätt beslut fattas, i Afrika och i omvärlden, väntar en bonus som kan få kontinenten att äntligen lyfta. Men dessa…
Köp här

Isbn: 9789177750178

Utgivningsår: 20180911

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Karin Tesching

Kategorier: Befolkning och demografi Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
This thesis analyses three aspects of the link between a woman’s educational trajectory and her childbearing behaviour. Special attention is paid to educational field as a further dimension of education next to educational enrolment and educational level. It is argued that this dimension has to be taken into…
Köp här

Isbn: 9789186071790

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Lennart Palm

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
För Sverige inom nuvarande gränser saknas folkmängdsuppgifter eller är svårtillgängliga för äldre tid. I olika handböcker cirkulerar totalsiffror på folkmängden 1571 och cirka 1630, men bara för de områden som vid den tiden tillhörde Sverige. Tätbefolkade och under senare tid erövrade områden som Skåne ingår då inte.…
Köp här

Isbn: 9789163093340

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora påfrestningar på ekonomi och arbetskrafsförsörjning i flera svenska kommuner. Att människor jobbar längre upp i åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom vissa grupper kommer vara en viktig del för att klara dessa utmaningar. Rapporten pekar på att de…
Köp här

Isbn: 9789138243824

Utgivningsår: 20151210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Martin Dribe, Maria Stanfors

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Demografiska faktorer spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen. Tydligt och kortfattat förklarar författarna vad olika demografiska mått och begrepp innebär. De diskuterar också orsaker till befolkningsförändringar och dess effekter på ekonomi och samhälle i ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är svenska…
Köp här

Isbn: 9789171509833

Utgivningsår: 20050406

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733658

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Hur har det gått till? Är det för att vi lever längre eller för att vi skaffar fler barn? Är befolkningsökning  positivt eller negativt? Varför domineras vissa befolkningar av  barn medan andra åldras snabbt – och vad blir…
Köp här

Isbn: 9789144119038

Utgivningsår: 20171006

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC