Bläddra
Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Jordens befolkning har de senaste 50 åren ökat med över fyra miljarder människor. Hur har det gått till? Är det för att vi lever längre eller för att vi skaffar fler barn? Är befolkningsökning positivt eller negativt? Varför domineras vissa befolkningar av barn medan andra åldras snabbt – och vad blir följderna av…
Köp här

Isbn: 9789144119038

Utgivningsår: 20171004

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171733658

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175805139

Utgivningsår: 20110412

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BB

av: Karin Tesching

Kategorier: Befolkning och demografi Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
This thesis analyses three aspects of the link between a woman’s educational trajectory and her childbearing behaviour. Special attention is paid to educational field as a further dimension of education next to educational enrolment and educational level. It is argued that this dimension has to be taken into…
Köp här

Isbn: 9789186071790

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Thomas Robert Malthus

Kategorier: Befolkning och demografi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Thomas Robert Malthus räknas som en av de mest inflytelserika klassiska ekonomerna. I sin berömda "En avhandling om befolkningslagen" (1798) – som hjälpte Charles Darwin att formulera teorin om det naturliga urvalet – tecknar han en dyster bild av framtiden. Befolkningen ökar med förbättrad levnadsstandard,…
Köp här

Isbn: 9789171735898

Utgivningsår: 20200702

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Lennart Palm

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
För Sverige inom nuvarande gränser saknas folkmängdsuppgifter eller är svårtillgängliga för äldre tid. I olika handböcker cirkulerar totalsiffror på folkmängden 1571 och cirka 1630, men bara för de områden som vid den tiden tillhörde Sverige. Tätbefolkade och under senare tid erövrade områden som Skåne ingår då inte.…
Köp här

Isbn: 9789163093340

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Urbaniseringen och en större andel äldre innebär stora påfrestningar på ekonomi och arbetskrafsförsörjning i flera svenska kommuner. Att människor jobbar längre upp i åldrarna och att sysselsättningsgraden ökar inom vissa grupper kommer vara en viktig del för att klara dessa utmaningar. Rapporten pekar på att de…
Köp här

Isbn: 9789138243824

Utgivningsår: 20151210

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Martin Dribe, Maria Stanfors

Kategorier: Befolkning och demografi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Demografiska faktorer spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen. Tydligt och kortfattat förklarar författarna vad olika demografiska mått och begrepp innebär. De diskuterar också orsaker till befolkningsförändringar och dess effekter på ekonomi och samhälle i ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är svenska…
Köp här

Isbn: 9789171509833

Utgivningsår: 20050406

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC