Bläddra

Demokratiska arbetsformer : värdegrundsarbete i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Demokratiska arbetsformer : värdegrundsarbete i skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Demokratifostran är det mest centrala området i läroplanens värdegrund. Trots det visar forskning och utvärderingar att det i praktiken är klent med elevdemokratin i svensk skola. I den här boken hittar läsaren nycklar till goda arbetssätt som erbjuder många praktiska metoder samt en genomgång av bakomliggande teorier och förutsättningar för en elevaktiv skola. Områden som behandlas är hur:

  • klassråd, elevråd och samlingar blir demokratiska möten
  • elevaktiva arbetssätt som planering, ämnesövergripande tematiskt arbete, formativ bedömning och elevledda utvecklingssamtal kan användas för att stödja lärandet
  • konflikter, mobbning och kränkningar kan förebyggas
  • regler, rutiner och ordning skapas i det elevaktiva klassrummet
  • klassen kan uppleva demokratins villkor genom eftertänksam dialog, dramaövningar och debatter
  • teorier om barnsyn och lärande påverkar det elevaktiva arbetet
  • läroplanen och barnkonventionen styr arbetet med demokrati och värdegrund i skolan

Boken vänder sig till lärarstuderande, arbetslag i kompetensutveckling och till enskilda lärare som vill utveckla elevinflytande och elevaktivitet i klassen. Den kan också läsas med behållning av föräldrar, rektorer och politiker som vill veta mer om skolans demokratiuppdrag. Varje kapitel avslutas med frågor som uppmuntrar till fortsatt bearbetning och diskussion av innehållet.