Bläddra

Den brinnande pilen : Karmels mystik genom tiderna

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Den brinnande pilen : Karmels mystik genom tiderna

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
En antologi kan vara både lättläst och ytterst krävande. Lättläst om man vill nosa lite på innehållet och då och då läsa några små stycken. Krävande om man vill tränga ner på djupet och se sammanhanget bakom de till synes vitt skiftande avsnitten. Denna antologi vill uppfylla båda dessa önskemål. Den vill ge alla dem som vill ha lite kännedom om Karmels andliga tradition men inte har mycket tid att läsa igenom långa skrifter vad de vill ha. Den vill också ge dem som vill foga samman bitarna till en helhet och finna den gemensamma nämnaren för Karmels mystik vad de söker.