Bläddra
Sökresultat för Karmeliterna... Rensa filter?

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro Teologi
Det dolda namn som Jesus uppenbarar, det namn som uttrycker Guds djupa väsen, är det namn med vilket Jesus själv åkallar Gud, nämligen “Abba”, “min Fader”. Detta namn definierar Gud utifrån den väsentliga relation som förbinder honom med Sonen. Gud är en personlig Gud, helt och hållet relation…
Köp här

Isbn: 9789198188189

Utgivningsår: 20171127

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Johannes av Korset

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
DEN DUNKLA NATTEN av Wilfrid Stinissen Den helige Johannes av Korset är allra mest känd som den dunkla nattens mystiker. Detta gör honom evigt aktuell, men alldeles särskilt i vår tid. Den svenska översättningen av Själens dunkla natt kommer nu ut i sin fjärde upplaga, medan den första upplagan av hans…
Köp här

Isbn: 9789197608930

Utgivningsår: 20080404

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Avila, Teresa av Jesus

“Vi måste hysa stor förtröstan, ty det går inte an att bara ha små och futtiga önskningar. I stället bör vi förlita oss på Gud och tro att vi, om vi bemödar oss, kan, om också inte genast så dock undan för undan, nå fram till de höjder dit många heliga med hans hjälp har nått. Om dessa aldrig hade fast bestämt…
Köp här

Isbn: 9789197608992

Utgivningsår: 19800430

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: , En karmelitnunna

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Hon var helt obildad men hade samtidigt en sällsynt urskillningsförmåga och kunde förutsäga händelser i framtiden. Hon var och förblev leksyster men stiftade ändå ett par kloster, bland andra klostret i Betlehem där hon också dog. Hon levde ett ytterst fördolt liv inom klostrets klausur men utövade samtidigt stort…
Köp här

Isbn: 9789197740418

Utgivningsår: 20100614

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Johannes av Korset

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Ur Wilfrid Stinissens introduktion:”Bestigningen av berget Karmel” och “Själens dunkla natt” bildar en enhet. Båda böckerna behandlar samma ämne: hur man “på kort tid” kan nå föreningen med Gud. Men infallsvinklarna är olika. Bestigningen talar huvudsakligen om det som människan gör,…
Köp här

Isbn: 9789197608947

Utgivningsår: 20081105

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Avila, Teresa av Jesus

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
“Man kan betrakta vår själ som en borg helt och hållet av diamant eller mycket klar kristall. Den har många rum, liksom himlen har många boningar. Och om man noga betraktar den, mina systrar, så är den rättfärdiges själ ingenting annat än ett paradis… Låt oss alltså tänka på att denna borg, som jag har…
Köp här

Isbn: 9789197608978

Utgivningsår: 19900215

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Mary of St. Joseph, Mary McCormack

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Det kan komma som en överraskning att höra att ingen av de två erkända auktoriteterna på bönens område, Teresa av Jesus och Johannes av Korset, förespråkar någon särskild bönemetod. Man kan snarare säga att de går till själva kärnan av vad bön egentligen handlar om: människans blottställande av sig själv inför den…
Köp här

Isbn: 9789197740463

Utgivningsår: 20111122

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Avila, Teresa av Jesus

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789197740265

Utgivningsår: 19900215

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Thérèse av Jesusbarnet, Thérèse av Lisieux

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
Ur Wilfrid Stinissens förord: “Thérèse brinner verkligen av Guds kärlek! Och ännu 100 år efter sin död upphör inte denna ung flicka att hänföra otaliga med sina skrifter och väcka dem till et liv i förtröstan och kärlek. Thérèse har fått en djup insikt i att svaghet inte är något som skall övervinnas. I vår tid…
Köp här

Isbn: 9789197245715

Utgivningsår: 19970523

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Köp här

Isbn: 9789197740210

Utgivningsår: 19900215

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Anders Arborelius

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Spiritualiteten – det andliga livets teologi – vill hjälpa oss att upptäcka den underbara trädgård där allt talar och sjunger om Guds skönhet. Där blir lära liv och teologi blir bön. Där utandas allt den Kristus-enhet som vi är skapade för. Där väcker den Helige Ande det förtorkade och vissnade till nytt…
Köp här

Isbn: 9789197245708

Utgivningsår: 19941229

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197740494

Utgivningsår: 20140512

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
“Rosenkransen är i första hand menad som en meditation över det stora mysterium som Gud uppenbarat för oss och som vi läser om i evangeliet… Med fog har rosenkransen ibland kallats “Jesu Kristi evangelium enligt Maria”.”
Köp här

Isbn: 9789197245746

Utgivningsår: 20051118

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Göm dig vid bäcken Kerit, i kärleken, säger Gud till profeten Elia, och därmed till varje karmelit, i Första Kungaboken 17. Hur detta skall ske har Orden under sin 800-åriga historia velat ge svar på. Under drygt 200 år formades de unga karmelitbröderna av det s.k. Vademecum, ett kompendium för det dagliga livet i…
Köp här

Isbn: 9789197740401

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197740203

Utgivningsår: 19910525

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197740470

Utgivningsår: 20131105

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Koen De Meester

Elisabeth av Treenigheten är en profet för Guds närvaro. Hennes liv är ett budskap till oss. Hennes existens är ett föredöme med stor räckvidd: hon visar oss hur vi i vår tur kan bli den brinnande buske i vilken Gud uppenbarar sig. Och ur denna brinnande buske ljuder hennes budskap: Gud älskar dig lika mycket, han bor…
Köp här

Isbn: 9789197608909

Utgivningsår: 20060325

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197740227

Utgivningsår: 19831201

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
“Kyrkan är inte en abstrakt kvinnlig gestalt. I Maria har hon blivit konkret. Ofta betraktas Maria enbart som en symbol för kyrkan på grund av vissa paralleller mellan dem båda. Men Maria är mer. Hon är, säger Andra Vatikankonciliet, “Kyrkans urtyp och mest framträdande förebild”. Visserligen är Maria…
Köp här

Isbn: 9789197740234

Utgivningsår: 19990410

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Tomás Álvarez

Författaren till denna bok, den spanske karmeliten Tomás Álvarez, målar upp en annan bild av den stora mystikern och ordensgrundaren Teresa av Avila (1515-1582), och ger oss en överskådlig inblick i hennes verk och skrifter. Den kortfattade och sakkunniga framställningen ger mersmak efter att lära känna denna varma,…
Köp här

Isbn: 9789197608916

Utgivningsår: 20060325

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197740425

Utgivningsår: 20110516

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Avila, Teresa av Jesus

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
“Gud behandlar sina vänner på ett förskräckligt sätt, men detta innebär rakt inte att han förorättar dem, för så har han också behandlat sin Son.” (Ur ett brev mars 1578)“Bekymra er inte för något, för när saker och ting tycks gå bra, brukar jag vara ännu mer missnöjd än jag är nu! Ni vet ju att…
Köp här

Isbn: 9789197740272

Utgivningsår: 19820415

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Kristet liv och praxis Kristna sakrament Religion och tro
Baksidestext: “Eukaristin är kyrkans mitt, hennes dyrbaraste skatt. Kyrkan är uppbyggd utifrån och kring eukaristin. Ja, eukaristin konstituerar kyrkan. I denna bok betraktas eukaristin inte enbart som det sakrament som förverkligar enheten mellan Kristus och de troende. Författaren visar också hur eukaristin är…
Köp här

Isbn: 9789197740241

Utgivningsår: 19891115

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Iain Matthew

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Kap. 1: “Johannes av Korset vänder sig till människor som känner sig oförmögna till förändring. Vi kan i våra liv ha anat en kallelse till frihet, till helhet, till mer än vad vi är nu. Johannes uppfattade detta som en kallelse till att sträcka sig ut mot Gud. Men inom oss kan en outtalad rädsla göra förändringen…
Köp här

Isbn: 9789197608923

Utgivningsår: 20071125

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Jesus, Teresa av Avila

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
En av bokens trettio texter:Låt oss nu göra klart för oss att vi inom oss har ett slott av oerhört värde, helt och hållet av guld och ädla stenar, med ett ord ett slott värdigt en sådan Herre. Betänk nu att det delvis beror på er medverkan om denna byggnad är vad den bör vara – och det är verkligen sant, ty det…
Köp här

Isbn: 9789197740432

Utgivningsår: 20110223

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Teresa av Jesus, Teresa av Avila

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789197740289

Utgivningsår: 19850520

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Anders Arborelius

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
I kristendomen är allt präglat av påsken och dess nya liv. Vårt kristna liv är genomlyst av påskens ljus. Efter Jesu uppståndelse har döden förlorat sitt strupgrepp om mänskligheten. Uppståndelsens liv är ingjutet i den nya mänsklighet – Kyrkan, Kristi brud – som fötts ur påskens och pingstens seger. Guds…
Köp här

Isbn: 9789197245753

Utgivningsår: 19991015

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Anders Arborelius

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
En antologi kan vara både lättläst och ytterst krävande. Lättläst om man vill nosa lite på innehållet och då och då läsa några små stycken. Krävande om man vill tränga ner på djupet och se sammanhanget bakom de till synes vitt skiftande avsnitten. Denna antologi vill uppfylla båda dessa önskemål. Den vill ge alla dem…
Köp här

Isbn: 9789197740258

Utgivningsår: 19860320

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197740296

Utgivningsår: 19900601

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: En karmelitnunna

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Många är de som under årens lopp tumlat ut ur teater- eller operasalonger, förstummade och gripna av slutscenen i Georges Bernanos “Karmelitsystrarna, förvandlad till opera av Francis Poulenc. Bernanos är en av de författare som sysslat med ångestmotivet och det är just detta motiv som framträder så tydligt i…
Köp här

Isbn: 9789197245760

Utgivningsår: 20030915

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Thérèse av Jesusbarnet

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
“Det problem som Thérèse sedan sin barndom konfronterades med är helighetens problem: Hur skall vi kunna förverkliga Kristi bud: ‘Var fullkomliga så som er himmelske Fader är fullkomlig’? Lösningen söker Thérèse ingalunda i mänskliga prestationer. Det är just tvärtom, det som är väsentligt är att inse…
Köp här

Isbn: 9789197608985

Utgivningsår: 19940330

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Ruth Burrows

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Ur biskop B.C. Butlers förord: “Författaren själv klargör mycket snart att det enda hon är intresserad av är Jesus Kristus, och att ett uttryck som “det mystiska livet” inte betyder något annat för henne än Jesus och hans liv i oss. Hon hr tagit stora klassiker av andlig och “mystisk”…
Köp här

Isbn: 9789197740302

Utgivningsår: 19821025

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Lucie Christine, Mathilde Boutlé

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev
“Flera gånger lät mig Herren under bönen höra ord som inpräglades djupt i mitt hjärta och gav min själ frid, tröst och ljus, som i sin tur gav upphov till högst konkreta föresatser. Deras främsta verkan var alltid att göra mig mer förtrogen med vår älskade Mästare och att fästa mig starkare vid honom ensam:…
Köp här

Isbn: 9789197245777

Utgivningsår: 20041115

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Koen De Meester

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Denna lilla skrift vill påminna ännu en gång om Thérèses budskap, eller snarare om ett av nyckelorden i hennes budskap. hon har något att säga i många olika frågor, men här tycker vi oss ha funnit det centrala i hennes vision. Thérèse uppenbarar för oss att Gud är en barmhärtighetens Gud, och därmed leder hon oss fram…
Köp här

Isbn: 9789197740319

Utgivningsår: 19871010

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Johannes av Korset

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Ur Kieran Kavanaughs företal: “Även om man medger att Johannes av Korset beskriver sina levande mystiska erfarenheter i poetiska bilder och symboler, så kan man ställa sig frågan ifall dessa bilder är verkligt originella. Det kan knappast förnekas att det i Andlig Sång likaväl som i hans övriga diktverk finns…
Köp här

Isbn: 9789197740371

Utgivningsår: 19770502

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Johannes av Korset

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
“Introduktion till strof 28 Eftersom vi har sagt att Gud inte gör bruk av något annat än kärlek, så vill jag här ange skälet till detta innan vi förklarar strofen. Orsaken är att alla våra verk och ansträngningar, även om de vore de största tänkbara, ingenting är i Guds ögon. Genom dem kan vi nämligen inte ge…
Köp här

Isbn: 9789197245784

Utgivningsår: 20050915

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Elisabeth av Treenigheten

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Isbn: 9789197740326

Utgivningsår: 19790425

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC

av: Wilfrid Stinissen

Kategorier: Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Man får inte för snabbt, ja egentligen aldrig, tala om förspillda möjligheter. När Gud förlåter en människa – och det gör han alltid när hon med förtröstan erkänner sin synd för honom – tar han också syndens följder på sig. Gud förlåter inte på samma sätt som människan. Guds förlåtelse är inte någon…
Köp här

Isbn: 9789197740388

Utgivningsår: 20090819

Utgivare: Karmeliterna

Mediatyp: BC