Bläddra

Den digitala arbetsplatsen

Kategorier: Digital livsstil Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning
Köp här

Den digitala arbetsplatsen

Kategorier: Digital livsstil Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Informationsteknik Management och företagsledning
Köp här
– BOKEN OM HUR MAN LYCKAS MED DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN "Den digitala arbetsplatsen är en digital arbetsmiljö som medvetet utformats utifrån ett helhetsperspektiv, med användaren i centrum." Många digitala arbetsmiljöer är dåligt utformade, svåra att förstå och frustrerande att använda. Detta försvårar för medarbetarna att utföra sitt arbete, både enskilt och i samarbete med andra. Det leder också till stress och ohälsa vilket drar ner engagemanget för arbetet och arbetsplatsen.Konsekvensen blir minskad produktivitet och innovationsförmåga för medarbetarna och för organisationen som helhet. Ingen verksamhet har råd med detta slöseri i längden. Ska de lyckas med sitt digitala förändring måste de göra något åt detta. Inte imorgon. Nu. I ”Den digitala arbetsplatsen” presenterar författarna Oscar Berg och Henrik Gustafsson ett konkret angreppssätt för hur man kan åtgärda problemen i den digitala arbetsmiljön, lyfta medarbetarna och skapa förutsättningar för en framgångsrik digitalisering av verksamheten.