Bläddra

Den galna vården: Svensk psykiatri

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Den galna vården: Svensk psykiatri

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Den tragiska berättelsen om psykiatripatienten Ingrid är ett familjedrama där den svenska psykiatrin blir en av aktörerna, snarare än en samhällelig institution som kan bidra till lösningen av den komplicerade familjesociala situationen.

Berättelsen - och dess struktur, det narrativa - om en patient i psykiatrin under 1960- och 1970-talen bildar utgångspunkt i en tolkning av relationen patient/läkare, och utgör en grundval i förståelsen av den svenska - och sannolikt även hela den västerländska - psykiatrin under 1900-talets andra hälft.

Journalen om Ingrid blir till ett underifrånperspektiv som kompletteras med ett ovanifrånperspektiv i form av byråkratiernas utredningar och psykiatrins reformprogram. Gemensamt för i stort sett hela den psykiatriska utvecklingen under 1900-talet är att även denna utvecklats till en tragedi.

Bengt Sjöström är fil dr och universitetslektor med mer än 30 års erfarenhet av psykiatrisk praktik och teori.