Bläddra

av:Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn Looi

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bemötande inom vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa kan i slutändan handla om liv och död. Därför är det viktigt att förstå och bli medveten om att vad man gör och hur man är; beteende och förhållningssätt påverkar den man möter. Boken beskriver hur du med ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan göra…
Köp här

Isbn: 9789177410881

Utgivningsår:20181119

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ingemar Ljunqvist

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Välutbildad och kunnig baspersonal inom landstingspsykiatrin och socialtjänsten är en förutsättning för god vård och omsorg om psykiskt funktionshindrade. Psykiatri för baspersonal förmedlar såväl vetenskaplig som praktisk kunskap, och ger också en djupare förståelse för personer med psykiska funktionshinder. Den här…
Utgått

Isbn: 9789172057937

Utgivningsår:20111102

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av:Victoria Pahlett

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Syster Ullas Sjukhem – Ett Livsverk, är en bok som handlar om Ulla och Arne Pahlett. Ulla som är en utbildad sjuksköterska bestämmer sig tidigt i sin karriär för att öppna ett privat sjukhem. Boken följer Ulla genom hennes resa inom den svenska sjukvården, som hon delar med sin stöttande make Arne. Tillsammans är…
Köp här

Isbn: 9789175655123

Utgivningsår:20190606

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av:Mats Borell, Nisse Berglund, Eva-Lena Borell, Lars Erdner, Cecilia Fjellsson, Marcus Lundmark, Ulf Malm, Jessica Schäring, Sonny Wåhlstedt, Mikael Malm

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vid allvarlig psykisk ohälsa krävs ofta insatser från flera olika vård- och stödgivare, var och en specialiserad inom sitt område. Dessutom finns familj och närstående som stöttar den drabbade, ibland på bekostnad av egen ökad oro. Behovet av samordning är stort, och när den inte fungerar kan det leda till att…
Köp här

Isbn: 9789198544800

Utgivningsår:20191006

Utgivare: Borell Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnel Andersson, Per Bülow, Anne Denhov, Alain Topor

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Situationen för människor som har långvarig kontakt med ­psykiatrisk vård har förändrats under senare år. Utvecklingen har bland annat inneburit att synen på människor med allvarliga psykiska problem har förskjutits från patient till person och att majoriteten i dag lever ute i samhället i stället för på…
Köp här

Isbn: 9789144108131

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Inga-Lill Strand

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
När de hade ringt från sjukhuset och erbjudit Ingrid arbete hade hon genast tackat ja. På kvällen hade hon dock blivit tveksam och fått sina funderingar. ”Skulle hon verkligen klara av att arbeta med sinnessjuka människor”? Redan från början tyckte Ingrid att väggarna kunde tala. Det var många ledsna själar…
Köp här

Isbn: 9789163396342

Utgivningsår:20111202

Utgivare: Ingakarola

Mediatyp: BB

av:Ridha Al-Sudany

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Flyktingar och politisk asyl Psykiatrisk omvårdnad Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Detta är den första boken på svenska som ger en bred genomgång av psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Bokens kombineras med praktiska såväl som teoretiska kunskaper inom psykologin och det sociala arbetet, samt författarens unika erfarenheter från flyktingskap och psykologivärlden. Boken belyser ett antal…
Köp här

Isbn: 9789175179773

Utgivningsår:20161031

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är en heterogen grupp med hög benägenhet för psykiatriska symtom och sjukdomar. Många av dessa patienter erbjuder såväl diagnostiska som behandlingsmässiga utmaningar. Riktlinjerna syftar bland annat till att: Öka kunskap om, förståelse för och därmed intresset för…
Utgått

Isbn: 9789177411017

Utgivningsår:20190128

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Gunnel Svedberg, Lillemor Sundström, Louise Seimyr, Ingrid Sandin, Lena Lundh, Barbro Gustafsson

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
De är sex sjuksköterskor som arbetat med psykiatrisk vård under ett långt yrkesliv. De har upplevt och själva medverkat till en psykiatri i förändring – från medicinskt dominerad slutenvård till sektoriserad öppenvård. De har också upplevt och medverkat till en vårdutbildning i förändring – från lärlingssystem till…
Köp här

Isbn: 9789198331967

Utgivningsår:20191114

Utgivare: Exempla

Mediatyp: BC

av:Daniel Abrams, Eva-Lena Borell, Mats Borell, Maria Wikeby

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Vad är psykisk ohälsa? Varför drabbas vissa av oss av psykiatriska sjukdomar? Hur kan du som arbetar inom psykiatri och socialpsykiatri förstå – tillsammans med klient och närstående? Att förstå inom psykiatri och socialpsykiatri ger djupgående förklaringar om hur vi tillsammans kan förstå psykisk ohälsa. Boken…
Köp här

Isbn: 9789198544879

Utgivningsår:20211001

Utgivare: Borell Förlag

Mediatyp: BC

av:Sofia Åkerman

Kategorier: Att hantera ätstörningar Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Coping with mental health issues Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det är sent 1990-tal. Den svenska psykiatrin har svårt att möta behoven hos en till synes snabbt växande grupp unga som skadar sig själva. På en barnpsykiatrisk akutavdelning i Lund fastnar 15-åriga Sofia, fast hon bara skulle ha varit inlagd i ett par dagar för att gå…
Köp här

Isbn: 9789127824966

Utgivningsår:20200103

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Anna Fredriksson, Åsa Moberg

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
”En mycket viktig bok.” Dala-Demokraten  ”En pamflett som strider för de som inte själva kan föra sin talan.” Västerbottens-Kuriren ”var som om jag läste om hela mitt eget yrkesliv. Jag kände igen precis ALLT. /…/ Jag tänkte länge att jag…
Köp här

Isbn: 9789127160965

Utgivningsår:20200417

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Lena Nylander

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Bemötande och stöd vid psykisk sjukdom. Arbetar du med stöd och service till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, eller är du anhörig? Då är det här boken för dig. Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas ibland av psykisk sjukdom, eller…
Köp här

Isbn: 9789172512665

Utgivningsår:20220722

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BB

av:Susanne Ringskog Vagnhammar, Danuta Wasserman

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varje år inträffar ca 1500 självmord i Sverige – ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken. Ett självmordsförsök eller ett självmord kan äga rum var som helst i samhället – exempelvis på en skola, ett socialkontor eller en flyktingförläggning. Berörd personal saknar då ofta råd och vägledning om hur de kan…
Köp här

Isbn: 9789144060682

Utgivningsår:20101124

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Bengt Sjöström

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Den tragiska berättelsen om psykiatripatienten Ingrid är ett familjedrama där den svenska psykiatrin blir en av aktörerna, snarare än en samhällelig institution som kan bidra till lösningen av den komplicerade familjesociala situationen. Berättelsen – och dess struktur, det narrativa – om en patient i…
Köp här

Isbn: 9789186980238

Utgivningsår:20000915

Utgivare: Bokbox Förlag

Mediatyp: BC

av:Nilla Faber

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Denna bok har Nilla Faber skrivit utifrån sina egna erfarenheter inom psykiatrivården. Hur kan man tvångsplacera en människa, utan att personen i fråga visar några grava tecken på att behöva detta?Hur är det inom psykiatrvården i dag?Finns det en maktfullkomlighet idag inom den vården? En gång inskriven och sedan i…
Köp här

Isbn: 9789174655278

Utgivningsår:20130904

Utgivare: Nomen förlag

Mediatyp: BC

av:Peter Perul

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
«[…] riktar fokus mot våldsbrott och mord begångna av psykiskt sjuka eller som man inom psykiatrins numera «avmedikaliserade» terminologi säger: psykiskt störda individer. Han upprörs med rätta över att barn och andra helt oförskyllt kan bli offer för psykotiska våldsverkare. Bakgrunden kan vara att den psykiskt…
Köp här

Isbn: 9789175179117

Utgivningsår:20160614

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunno Andersson

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
BAKOM DESSA VÄGGAR 2 är en omarbetning av den första boken. I den här finns en mängd foton och illustrationer. I övrigt är innehållet detsamma som i den första boken!
Köp här

Isbn: 9789163760914

Utgivningsår:20140603

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Hanna Tuvesson

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Major changes have taken place in psychiatric care in Sweden as well as in other countries. These changes, and the current climate of pressure and demands on the nursing staff in psychiatric in-patient care, make it important to be able to understand the relationship between environmental aspects and the nursing…
Köp här

Isbn: 9789171042477

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Jan Friberg, Inhie Yang

Kategorier: Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
De sociala konsekvenserna vid psykisk ohälsa är ett eftersatt område. Det sociala livet ”faller mellan stolarna”. I vardagens sociala liv uppkommer problem och friktioner, vilka ofta drabbar familj, vänner och arbetsliv. Riksförbundet Balans som vänder sig till personer med erfarenhet av affektiva sjukdomar har liksom…
Köp här

Isbn: 9789176096789

Utgivningsår:20150310

Utgivare: Studieförbundet Vuxenskolan

Mediatyp: BC

av:Karin Ingvarsdotter

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
The general objective of this dissertation was to study the putative underutilisation of mental health services in a multicultural context. The method followed a qualitative interview-based naturalistic approach, and the interview format was primarily semi-structured. Special attention in the method section has been…
Köp här

Isbn: 9789171042460

Utgivningsår:20180301

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Karin Örmon

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Våld i hemmet Våld i samhället
Malmö University health and society, doctoral dissertations, 2014:6. Experiences of abuse are common among women in Sweden and being abused during childhood as well as adulthood has consequences for the lives of girls and women. One consequence of abuse is the impact on their mental health, which entails them seeking…
Köp här

Isbn: 9789171045898

Utgivningsår:20170412

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av:Randi Etnan

Kategorier: Pedagogik Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Undervisning för elever med särskilda behov
”Derfor er jeg her – Lærerens møte med barn og unge i vanskelige livssituasjoner” handler om hvordan barn og unge som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, blir sett og forstått i barnehage og skole. Dessverre lever mange barn som er utsatt for overgrep store deler av livet uten at noen…
Köp här

Isbn: 9788202689155

Utgivningsår:20230608

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Selene Cortes

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Interpersonal communication & skills Psykiatrisk omvårdnad Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialpsykologi och gruppsykologi Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Hur hjälper vi bäst ungdomar som inte mår bra? Att prata med unga om psykisk ohälsa bygger på intervjuer med ungdomar som har mått psykiskt dåligt under tonåren. Vad hjälpte dem? Var det särskilda personer eller situationer som gjorde att något ändrades till det bättre? Den gemensamma nämnaren hos samtliga ungdomar är…
Köp här

Isbn: 9789144154480

Utgivningsår:20230811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Susanna Ringskog Vagnhammar, Danuta Wasserman

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: specialiteter Psykiatrisk omvårdnad Psykiatrisk vård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Varje år inträffar ca 1 500 självmord i Sverige – ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken. Ett självmordsförsök eller ett självmord kan äga rum var som helst i samhället – exempelvis på en skola, ett socialkontor eller en flyktingförläggning. Berörd personal saknar då ofta råd och vägledning om hur de kan…
Köp här

Isbn: 9789144113005

Utgivningsår:20170809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC