Bläddra

Den klimatblinda finanskulturen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön

Den klimatblinda finanskulturen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Är finanskulturen så inriktad på aktieägarvärde att den är blind för klimatfrågor? Det är ingen tvekan om att vi står inför stora klimatbetingade omställningsrisker av finansiell art – men trots det visar finanskulturen en oförmåga och ett motstånd att integrera klimateffekter i finansiella beslut. Varför är det så? Författarna till denna bok menar att motståndet inte bygger på en ovilja från aktörer inom den finansiella sektorn. Det handlar snarare om att den kultur som finns inom finansvärlden använder den moderna finansteorin i sin logik och sitt handlande, och där behandlas sociala och miljömässiga faktorer som ”externaliteter”. Klimatförändringens effekter uppfattas inte som finansiellt meningsfulla. Därför är det angeläget att ifrågasätta och omvärdera den moderna finansteorin.