Bläddra

Den kyrka växer som …

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här

Den kyrka växer som …

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
Vi bekantar oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa.

Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa.

Med samtalsfrågor.

Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt verksam som författare till ett flertal uppmärksammade böcker. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka, med ett omfattande uppsökande socialt arbete i Stockholms city. Numera är han bosatt i Tanzania där han tillsammans med sin hustru Overa leder ett arbete bland utsatta barn.