Bläddra

Den mångkulturella förskolan : motsägelser och möjligheter

Kategorier: Etnicitet Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper

Den mångkulturella förskolan : motsägelser och möjligheter

Kategorier: Etnicitet Förskolan Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Sociala grupper
Köp här
Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt. Förskolan är en av samhällets viktigaste mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. Med utgångspunkt i en studie gjord på en förskola och med exempel från vardagliga situationer i förskolan behandlas områden som: • förskolans uppdrag • det mångkulturella samhället • interkulturell pedagogik. Det här en reviderad upplaga av Den mångkulturella förskolan: Motsägelser och möjligheter. Innehållet i boken har uppdaterats med aktuell forskning och med de förändringar som skett i läroplanen sedan den första upplagan publicerades. Författaren har haft som avsikt att på ett tydligt sätt lyfta fram hur man i förskolan kan arbeta på ett sätt som är socialt inkluderande och främjar ett mångfalds­perspektiv. Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. Boken är också lämplig som fördjupning och fortbildning för socionomer och andra yrkesgrupper vars arbete vänder sig till barn och ungdomar.