Bläddra

Den nödvändiga vinsten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den nödvändiga vinsten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad är vinst? Och vad har vinsten för betydelse i ett företag? I ett samhälle med utvecklad företagsstruktur är möjligheten att gå med vinst, och för företagen att kunna disponera sin vinst, en bärande princip. Trots det råder ännu många missuppfattningar om vad vinst är och vilken funktion vinsten fyller. Grundläggande marknadsekonomiska samband, som att företag ägs privat och drivs med vinstsyfte, ifrågasätts allt oftare inte sällan med påtagligt bristande bakgrundskunskap. Denna antologi visar på ett enkelt och lättillgängligt sätt vad ett företag är, hur det moderna företagsväsendet uppstod, vilken roll vinsten spelar för företagande hur allt detta hänger ihop med framväxten av välstånd. Reformer för näringsfrihet och privat företagande har varit centrala för att både Sverige och andra länder vuxit ekonomiskt. Samtidigt har statlig industripolitik kantats av fiaskon. I en tid då allt fler ropar efter inskränkningar i konkurrens och bolagsformer, efter vinstförbud och utdelningstak, fyller den här boken funktion som både pedagogisk och polemisk läsning.