Bläddra

Den rabbinska traditionen

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Köp här

Den rabbinska traditionen

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Köp här
Boken handlar om judisk bibeltolkning. Texter och textpraktiker är helt centrala för den rabbinska judendomen. Här undersöks grunderna för denna på en gång litterära, religiösa och hermeneutiska tradition samt den bakomliggande synen på uppenbarelsen. Frågan om den rabbinska kommentartraditionens legitimitet och auktoritet löper som en röd tråd genom boken. Hur förankrade det rabbinska etablissemanget sina utläggningar och tolkningar, som ibland bara verkar ha ett mycket vagt underlag i Bibeln och emellanåt markant skiljer sig från det kommenterade verket? Med vilken instans sökte man auktorisera sin tolkning? Och vad menade egentligen rabbinerna när de gjorde gällande att Torah är en evigt fruktbar företeelse, vars ord växer och förökar sig precis på samma sätt som en planta växer och förökar sig? I sammanhanget ges också en introduktion till några av judendomens centrala verk, såsom Mishnah, Talmud, och Midrash. Erik Alvstad fil.dr, är verksam som lektor i religionsvetenskap vid Malmö högskola.