Bläddra

Den röda tråden i social barnavård – Processer, samband och delaktighet

Kategorier: Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Den röda tråden i social barnavård – Processer, samband och delaktighet

Kategorier: Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Den röda tråden i social barnavård tar sin utgångspunkt från Socialstyrelsens omarbetade version av BBIC, Barns behov i centrum. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur de olika stegen i systemet, från aktualisering och planering till uppföljning av insatser, behöver hänga samman genom en röd tråd för god kvalitet i arbetet. Boken genomsyras av BBIC:s grundprinciper och lägger stor vikt vid frågor som delaktighet och samverkan för barns och ungas bästa. Den ger stöd för ett förhållningssätt som gör skillnad i möten med barn, unga och deras föräldrar. Detta är en idébok skriven av en praktiker för praktiker. Språket är enkelt och lättillgängligt och fallbeskrivningar gör boken konkret. Socialsekreterare och arbetsledare som använder BBIC i sin verksamhet får här tips och idéer. Den röda tråden i social barnavård vänder sig till alla yrkesverksamma som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården eller som samverkar med den samt till universitets- och högskolestuderande som i sin framtida yrkesutövning kommer att möta barn, ungdomar och föräldrar i kontakt med den sociala barnavården.